NAV søker Fagleder sikkerhetsrisiko

NAV søker Fagleder sikkerhetsrisiko

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagleder sikkerhetsrisiko
Arbeidgiver:
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
30.01.2023
Vil du være med på laget som har en viktig rolle i å sikre NAV? Har du bred erfaring med risikostyring for sikkerhetsområdet; både strategisk og operativt? Da er kanskje du den vi leter etter!

Sikkerhetsseksjonen ligger i Økonomi- og styringsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet og er ansvarlig for risikostyring innen sikkerhet og at sikkerhetsrisikoer blir rapportert som del av øvrig virksomhetsstyring. Du vil være sentral i å utvikle den videre retningen, og være faglig sparringspartner for ulike ledelses- og fagfunksjoner i Arbeids- og velferdsdirektoratet, herunder innen både virksomhetsledelse, produktutvikling og IT-støttefunksjoner. I tillegg vil du være en sentral aktør i den helhetlige sikkerhetsstyringen i NAV. Som fagleder vil du rapportere til sikkerhetssjef i Økonomi- og styringsavdelingen.

Sikkerhetsseksjonen har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i NAV, inkludert kvalitetssikring iht. nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser.

Sikkerhetsseksjonen består i dag av 11 medarbeidere og har fagansvaret for strategi og styring innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende sikkerhet i tillegg til ansvar for regimet for logginnsyn i NAV.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle og forvalte NAVs samlede risikobilde knyttet til sikkerhetsområdet og integrere dette med risikobildet på overordnet nivå
 • Videreutvikle prosess og metode for risikostyring innen sikkerhet som en del av styringssystem for sikkerhet i NAV
 • Utvikle rammeverk for risikovurdering av sikkerhet, herunder sikkerhet i tredjepartsforhold
 • Du vil fungere som en viktig rådgiver for virksomhetens ledelse innen sikkerhetsfaglige vurderinger og veiledning
 • Enkelte oppgaver i Sikkerhetsseksjonen vil kreve sikkerhetsklarering og uten slik klarering kan arbeidstakeren ikke jobbe med disse oppgavene. Oppstår en slik situasjon må arbeidstakeren påregne å utføre seksjonens øvrige oppgaver slik de til enhver tid er
Rollen vil ha et spesielt ansvar for risikovurderinger innen cyberdomenet. 

Krav til kompetanse
 • Mastergrad innen informasjonssikkerhet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med risikostyring, risikoforståelse, risikokommunikasjon, risikohåndtering og sikkerhetsledelse i store og komplekse virksomheter
 • Erfaring med og kjennskap til risikovurderingsmetodikk
 • Erfaring med cyberrisiko
 • Erfaring med å gjennomføre tredjepartsrisikovurderinger, samt å etablere regime for dette er en fordel
 • Erfaring med rapportering av sikkerhetsrisikoer som en del av virksomhetsstyringen er en fordel
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og med smidig utviklingsmetodikk er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Som fagleder i NAV er det viktig at du er endringsvillig og strukturert. Du trer inn i tverrfaglig team med en positiv innstiling, men du er også selvgående når det er nødvendig. Det er nødvendig at du har gode analytiske- og systematiske evner.

Vi tilbyr
Utover dette kan vi tilby deg:
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), lønnsspenn fra kr. 768 500 til kr. 967 400. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Sommer- og vintertid (7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter, samt godt utstyrt trimrom
 • Nye, flotte lokaler på Helsfyr

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.

Søk på stillingen