Ønsker du å jobbe med analyse og datakvalitet i en av Norges mest bærekraftige organisasjoner?

Ønsker du å jobbe med analyse og datakvalitet i en av Norges mest bærekraftige organisasjoner?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Analytiker
Arbeidsgiver:
Sporveien AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
25.08.2022

Som analytiker i Sporveien får du være med på en spennende reise for å forme fremtidens mobilitet i Oslo. Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt. Vi har en meget spennende og kompleks prosjektportefølje som består av blant annet Fornebubanen, Majorstua knutepunkt, oppgraderinger til nye trikke- og t-bane-vogner, samt neste generasjons togstyring (CBTC). Sporveien er verdensledende på kostnadseffektiv drift av T-banen og vårt arbeid med bærekraft gjenspeiles i pallplassering i Norsk Bærekraftbarometer 2021 med T-banen og Trikken på henholdsvis første og andre plass!

Siden 2011 har vi forbedret vår virksomhet med én milliard kroner i årlig effekt, og vi har ambisjoner om å bli enda bedre. Vi jobber sammen hver dag for å sikre at vi også fremover skal være den foretrukne løsningen Oslo har for kollektivtransport, og vi skal fortsette å ha trygge og meningsfulle jobber her i Sporveien.

Er du vår nye analytiker?
Sporveien er en høyteknologisk bedrift som henter inn store mengder data, både fra daglig drift og eksterne kilder. Din oppgave som analytiker blir å analysere og tilgjengeliggjøre dataen, slik at vi kan bruke denne til å bli enda bedre i tiden fremover. Stillingen inngår i avdeling for Analyse & Grunndata,  i Sporveiens innkjøps- og logistikkfunksjon.

Vi er svært åpne for personer med ulike kompetansefelt og erfaringsbakgrunn. Både nyutdannede og godt erfarne oppfordres til å søke. Rollen krever at du trives med å jobbe i Excel, bruke BI-verktøy, og vi ser gjerne at du har erfaring med PL/SQL/databaser.

Rollens ansvarsområde vil være bredt, men hovedoppgaver vil omhandle arbeid med innkjøpsprosesser i IFS og Basware, utvikling av dashboards i Tableau, datakvalitet, innkjøpskontroll og månedsrapportering. Det er en fordel med kjennskap til disse arbeidsoppgavene, men vi er også åpne for søkere som ønsker å lære og utvikle seg hos oss.

Det er utlyst 2 stillinger, og den enkelte søker må kun oppfylle noen oppgaver og kompetansekrav hver. Ber om at det tydelig kommer frem i søknaden hvilke kompetanser du har, og hvilke oppgaver du kunne tenke deg å jobbe med. Dette er et fagområde i vekst og det vil være rom for å påvirke både utforming av stilling og arbeidsoppgaver.

Vi tror at vår neste analytiker innehar noen av følgende kompetanser:

 • Erfaring med å fremkalle, fange opp og analysere forretningskrav
 • Erfaring med P2P-prosess, leverandørkontakter og sikre at databruk er innenfor retningslinjer
 • Erfaring med å jobbe med store datasett
 • Analyse/databehandling
 • Excel, databaser, PL/SQL, Tableau/BI-verktøy
 • Data Governance og Data Management
 • Erfaring med innkjøp i IFS eller annet ERP-system
 • Erfaring med Basware
 • Erfaring fra Innkjøpsmiljø, konsulent, analysemiljø

Hvilke oppgaver ønsker du?

 • Innkjøpskontroll (IA til IO, Kontroll med innkjøp over terskelbeløp)
 • Rapportering (månedsrapport, KPIer i Excel/Tableau)
 • Jobbe mot prediktive og proaktive analyser for vareflyten fra leverandør til verksted
 • Visualisering av data i form av dashboard i Tableau (P2P-prosess, leverandøroppfølging, vareflyt, innkjøp, preventive og korrektive arbeidsordre, mm)
 • Fokus på datakvalitet – forbedre og standardisere prosesser i ERP-system mm
 • Data governance – etablere og videreutvikle forum/prosesser for kontinuerlig forbedring
 • Implementering av nytt/oppgradert ERP-system
 • Superbruker Basware (kan læres)
 • Superbruker IFS (kan læres)

Stillingen er selvstendig og stiller krav til gode samarbeids- og gjennomføringsevner. Vi ser for oss at du trives med å jobbe i et teknisk miljø, og at du innehar et analytisk tankesett. Videre tror vi det er en fordel om du fleksibel og har et ønske om å videreutvikle både deg selv og de rundt deg.

Stillingen rapporter til teamleder Analyse og grunndata.

Hva vi tilbyr:

 • Vi har et svært godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Hos oss er det også gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og vi har et stort internt jobbmarked som gir mange muligheter
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 16 år)

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med vår rekrutteringspartner Capus v/ Erling Lampe (991 60 110) og Jan Rune Dimmen (994 09 622)

 

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser. Konsernet har om lag 3 590 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tunneler, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

I Sporveien er vi stolte av våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende. Vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med og etterleve disse verdiene hver dag. Vi er også stolte av vårt mangfold blant ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

Våre konsulenter

Jan Rune Dimmen
Rekrutteringsassistent
Søk på stillingen