Ønsker du å lede prosesser som setter rammer for informasjonssikkerhet i en offentlig virksomhet?

Ønsker du å lede prosesser som setter rammer for informasjonssikkerhet i en offentlig virksomhet?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagleder informasjonssikkerhet
Arbeidsgiver:
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
11.08.2024

Kontakt konsulent

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Simen Lein Iddeng

Rådgiver Research & Analyse
Sikkerhetsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) søker en fagleder som skal støtte forretningssiden med å sette rammer og veilede om informasjonssikkerhet for hele etaten.
Seksjonen har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i hele NAV, som inkluderer kvalitetssikring i henhold til nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser.
Som fagleder vil du jobbe i et strategisk kompetansemiljø, og ha ansvaret for å være en faglig sparringspartner for ulike ledelses- og fagfunksjoner i NAV.

Arbeidsoppgaver
 • Være prosessdriver for innføring av rammer til informasjonssikkerhet i etaten
 • Fungere som en viktig sikkerhetsfaglig rådgiver for virksomhetens ledelse og bistå̊ med vurderinger og veiledning
 • Være sparringspartner for operative sikkerhetsmiljøer i IT-avdelingen og i NAV generelt. Det inkluderer veiledning innenfor alt fra virksomhetsledelse, til produktutvikling og IT- støttefunksjoner.
Kvalifikasjoner                                                  
 • Du har høyere utdanning i informasjonssikkerhet, cybersikkerhetsledelse eller tilsvarende på minimum bachelornivå, fortrinnsvis masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Du har kompetanse og erfaring med arbeid innenfor cyberdomenet
 • Du har erfaring fra arbeid med personopplysningssikkerhet, sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen
 • Du har erfaring fra arbeid med, og god kjennskap til, relevante standarder og sikkerhetsrammeverk.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på̊ både norsk og engelsk.   
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til KONFIDENSIELT.
Personlige egenskaper                                               
Som person er du nysgjerrig på̊ hvordan trusselbildet påvirker arbeidet med informasjonssikkerhet. Som fagleder ser vi for oss at du har en indre drivkraft og faglig motivasjon for endring og utvikling. Du har enkelt for å tre inn i et tverrfaglig team med en positiv innstiling, og trives med å løse utfordringer sammen med andre samtidig som du er selvgående. For å prestere i rollen tror vi også at det er avgjørende med gode analytiske ferdigheter og at du er strukturert og nøyaktig i sitt arbeid.

Hva vi tilbyr                                                                           
 • Et arbeidsmiljø preget av involvering, tillit og åpenhet
 • 10 faglig sterke medarbeidere
 • Stilling som seniorrådgiver 1364, med lønnsspenn fra kr 966 300 til kr 1125 800. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Sommer- og vintertid, og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Hytteforening med mulighet for å leie hytter og leiligheter
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter, samt godt utstyrt treningsrom
 • Flotte lokaler på̊ Helsfyr

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer.
Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette.

Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no. Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor i Norge og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Simen Lein Iddeng

Rådgiver Research & Analyse

Søk på stillingen