Seksjonsleder – økonomi- og eiendomsforvaltning

Seksjonsleder – økonomi- og eiendomsforvaltning
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonsleder - økonomi- og eiendomsforvaltning
Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Løst

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Vi søker deg som har økonomiforståelse og brenner for å yte god service.

Avdeling IT og administrasjon har ansvar for å støtte organisasjonens kjernevirksomhet gjennom å rendyrke og videreutvikle Arbeidstilsynets IT-tjenester, dokumentasjonsforvaltning og administrative tjenester.

Seksjon for administrative tjenester har ansvar for administrative tjenester som er felles for hele etaten, og skal legge til rette for effektive støttetjenester med god kvalitet. Det er fokus på enhetlig oppgaveløsning og effektiv ressursutnyttelse.

Seksjonen har en bred oppgaveportefølje og skal derfor deles i to seksjoner; seksjon for HR og personal og seksjon for økonomi- og eiendomsforvaltning.
Seksjonen består i dag av totalt 30 medarbeidere som sitter spredd over hele landet, personal- og fagansvar skal nå fordeles på to seksjonslederstillinger.

Seksjon for økonomi- og eiendomsforvaltning vil ha ansvar for regnskap, innkjøp/ offentlige anskaffelser, eiendomsforvaltning og økonomioppfølging.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • ledelse, drift og utvikling av seksjonens ansvarsområder
 • personalledelse og resultatansvar for seksjonen
 • sikre effektive tjenesteleveranser med høy kvalitet
 • prosjektarbeid
 • utarbeide saksunderlag/ beslutningsgrunnlag

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå, gjerne innenfor økonomi eller eiendomsforvaltning. Krav til master kan fravikes ved særlig relevant ledererfaring.
 • ledererfaring fra offentlig og/ eller privat virksomhet
 • solid økonomi- og organisasjonsforståelse
 • erfaring med offentlige anskaffelser og kunnskap om gjeldende regelverk
 • god systemforståelse, IT kunnskap og gjerne erfaring med avansert bruk av excel
 • erfaring med prosjektledelse eller prosjektarbeid er en fordel
 • erfaring med eiendomsforvaltning er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi søker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • etablerer gode relasjoner med medarbeidere
 • er nytenkende og nysgjerrig
 • er analytisk
 • har evne til å være strukturert, løsningsorientert og opptatt av å skape resultater
 • har stor arbeidskapasitet og er opptatt av å yte god service

Vi tilbyr

Lønn og stilling som seksjonssjef, stillingskode 1211 i Statens lønnsregulativ. Avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 780 000 – kr. 900 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner.

Lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som innebærer kort avstand mellom ansatte og ledelse.

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

Våre konsulenter

Vigdis Johnsen
Avdelingsdirektør