Seniorutvikler / Tech Lead

Seniorutvikler / Tech Lead
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorutvikler / Tech Lead
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri. 

"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. " 
Catherine Janson, IT-direktør 

Vil du bli en teknolog med et oppdrag og være med på reisen?

Du vil jobbe med kontinuerlig utvikling av tjenester som bidrar til bekjempelse av ulovlig opphold og terror, avdekking av falske og doble identiteter, samt avdekking av ofre for menneskehandel. Vi vil veldig gjerne høre fra deg om du er motivert for å bruke din kompetanse til å holde Norge trygt.  
 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, "code review", test, verifisering og feilretting i et DevOps-team
 • Bidra med i arkitekturdiskusjoner og identifisere behov for tekniske avklaringer, i samarbeid med arkitektur (funksjonelt og teknisk)
 • Være faglig nysgjerrig og bidra inn i fagforum med erfaringer, kodedeling og faglige problemstillinger
 • Planlegging og estimering
 • Utarbeide/vedlikeholde system- og installasjonsdokumentasjon
 • Arbeidstid vil hovedsakelig være på dagtid, men stillingen vil kunne inngå i vaktordning

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må inneha relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (bachelor/master). Lang relevant erfaring med utvikling kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • 5 års erfaring med utvikling i Java
 • Erfaring fra tech lead eller lignende rolle
 • Solid erfaring med tjenesteorientert arkitektur, utvikling og konsumering av web tjenester (SOAP/XML og REST/JSON)
 • Erfaring med design-, dokumentasjons- og testverktøy for RESTful APIs
 • Erfaring med etablering og implementasjon av sikkerhetsløsninger innen tjenesteorientert arkitektur, autorisasjon og autentisering av tjenester
 • Fordel med kjennskap til integrasjonsspesifikke sikkerhetsprinsipper som feks OWASP
 • Erfaring med containerteknologi (Kubernetes, Docker)
 • Erfaring med verktøy som Swagger Editor, Postman, SOAPUI
 • Erfaring med testautomatisering og verktøy for testing av tjenester
 • Erfaring med bruk av Atlassian-verktøy for dokumentasjon og oppgaver (Confluence og Jira)
 • Fordel med kjennskap til byggeverktøy og CI-prinsipper
 • Erfaring med å jobbe med DevOps prinsipper i smidige team
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, selvstendig og kvalitetsbevisst

 • Strukturert, ryddig og systematisk
 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne
 • Initiativrik, nysgjerrig og entusiastisk
 • Service- og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid,
  sommertid og to timer trening i arbeidstiden per uke. 

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 700 000 – 900 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn
og lastes opp samtidig.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Ida Samuelsen
Rådgiver Research og Analyse