Vi søker etter en inspirerende markeds- og nettverksorientert leder til rollen som Vice President

Vi søker etter en inspirerende markeds- og nettverksorientert leder til rollen som Vice President

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Vice President Bygninger Sørvest
Arbeidsgiver:
COWI AS
Sted:
Bergen
Søknadsfrist:
Snarest

VIL DU LEDE OG UTVIKLE EN STOR AVDELING MED DYKTIGE MEDARBEIDERE OG MED NOEN AV BRANSJENS MEST SPENNENDE PROSJEKTER?
COWI har et av Norges ledende fagmiljø innen bygninger og anlegg, hvor vi vektlegger høy faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evnen til å dele kunnskap med hverandre. Vi er opptatt av å ivareta kundens og brukernes behov gjennom å skape kvalitet i hvert ledd.

I COWI er alle fagområdene samlet i samme hus, med fokus på tverrfaglig samarbeid. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative løsninger med effektivt i alle faser av prosjektene – med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

Ettersom våre prosjekter varierer både i størrelse og faglig innhold, vil du hos oss finne dyktige ingeniører og rådgivere, som du kan være med på å videreutvikle. Dette er en unik mulighet for deg som søker et forretningsmessig ansvar og som ønsker å utvikle markedsposisjon og organisasjon, f.eks innenfor Industri og Energi-segmentet.

NYTENKENDE, FORRETNINGSORIENTERT OG RELASJONSBYGGER
I COWI ønsker vi å realisere våre ambisjoner gjennom utvikling av regionens medarbeidere og i tett relasjon med våre kunder. Dette stiller blant annet store krav til ledelses- og markedskompetanse. Vi søker nå etter en inspirerende markeds- og nettverksorientert leder til rollen som Vice President for Bygninger Sør-Vest.

KAN DU BIDRA TIL AT VI NÅR VÅRE STRATEGISKE OG MARKEDSMESSIGE MÅL INNEN DIGITALISERING OG GRØNN OMSTILLING?
Dette er en unik mulighet for deg som søker et forretningsmessig ansvar og som ønsker å arbeide med utvikling av kunder og organisasjon. Din hovedoppgave vil være å realisere våre ambisjoner om god lønnsomhet, vekst og motivasjon gjennom utvikling av avdelingens ledere og medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 

 • Motivere og engasjere medarbeidere, samt følge opp og støtte andre ledere på forretningsmessig mål og resultatutvikling
 • Optimalisere prosjektporteføljen for å sikre en god balanse mellom de store og mindre/mellomstore prosjekter
 • Drive frem og inspirere til relasjonsbasert salg ovenfor både private og offentlige aktører
 • Tilrettelegge for effektiv organisering og utvikling av beste praksis-prosesser og rutiner både internt og i kundegrensesnittet
 • Tiltrekke og beholde de beste medarbeiderne, samt være en aktiv bidragsyter i ledergruppen.
 • Planlegge og sikre gjennomførelse av aktiviteter i henhold til strategi og budsjett
 • Sikre god kontroll på avdelingen risikoeksponering
   

For å lykkes som VP er det viktig at du er en tydelig og samlende leder som kan utøve klokskap og fleksibilitet. Vi ser for oss at du er en dyktig relasjonsbygger og personalleder, og en sterk kommunikator med kommersiell teft, som har en strukturert måte å jobbe på. Videre bør du evne å tenke helhetlig, strategisk og bredt. Du bør legge din stolthet i å identifisere forretningsmuligheter for organisasjonen og være fokusert på å nå mål og resultater.

I tillegg er det ønskelig med:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende akademisk utdannelse
 • Erfaring med personalledelse og prosjektledelse er nødvendig, gjerne fra større organisasjoner
 • Har god kjennskap til kunder, og gjerne deres bestillere
 • Erfaring fra tilgrensende virksomheter, og erfaring fra entreprenør- eller byggherrevirksomhet er en fordel
 • Innsikt i verdikjeder og arbeidsprosesser fra matriseorganisasjon
 • Erfaring med bruk av nye metoder og verktøy for å sikre effektiv samhandling og prosjektering
 • Kjennskap til ulike entreprisemodeller er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (eventuelt skandinavisk) og engelsk

KONTORSTED
Primært Bergen eller Stavanger hvor vi har de største kontorene, sekundært Haugesund eller Kristiansand. Reising i regionen må påregnes.

ER DU INTERESSERT?
Da ser vi gjerne at du søker nå og sender oss din CV. Hvis du ønsker en uforpliktende prat før du søker eller har andre spørsmål er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: al@capus.no eller Rådgiver Research og Analyse, Ida Samuelsen på tlf: 99 42 83 81/e-post: ida.samuelsen@capus.no. 

VI TILBYR:

 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter i alle leder-roller, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Et godt arbeidsmiljø – det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETER
Vi tror at mangfold gir en sterkere og bedre virksomhet. COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

Om arbeidsgiveren

COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. Vi samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI, noe som bidrar til å gjøre oss bransjeledende innen funksjonsbygg. De neste årene jobber vi sammen med bransjens ambisiøse byggherrer, arkitekter, entreprenører og rådgivere på prosjekter innenfor by- og områdeutvikling, digitalisering og elektrifisering. Vi er for tiden involvert i komplekse prosjekter som Stavanger universitetssykehus, Fornebubanen samt vi ønsker være en del av det grønne skiftet.

Våre konsulenter

Ida Samuelsen
Rådgiver Research og Analyse
Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Søk på stillingen