Vil du bidra til en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag? Statens vegvesen søker leder for innsikt og analyse

Vil du bidra til en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag? Statens vegvesen søker leder for innsikt og analyse

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder innsikt og analyse
Arbeidgiver:
STATENS VEGVESEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
29.11.2022

Statens vegvesen skal bruke innsikt for å gi trafikanter og næringsliv en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Vi har etablert en egen enhet for innsikt og analyse, og nå trenger vi en analysesjef til å lede denne viktige enheten. 
 
Du får i oppgave å etablere et robust analysemiljø i Statens vegvesen. Dette betyr at du:

 • får ansvaret for å etablere nytt senter for beste praksis innen innsikt og analyse, og leder fagområdet og medarbeidere
 • blir pådriver for analyser som gir innsikt for bedre og raskere beslutninger
 • vil jobbe tett med øvrig organisasjon for utvikling av innsikts- og analysearbeidet
 • får ansvaret for innføring og bruk av analyseverktøy og teknologi 

Rett kandidat får stor frihet til å forme stillingen sammen med oss. Stillingen rapporterer til direktør for Data, innsikt og analyse/CDO, og du vil bli en del av hans ledergruppe.
 
Kvalifikasjonskrav

 • Du har høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne med metodefag. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har solid erfaring fra fagområdet, og det er en fordel å ha erfaring med personalledelse.
 • Du har jobbet i datadrevne organisasjoner, med bruk av innsikt og analyse på taktisk og strategisk nivå.
 • Du har god kjennskap til operativ analyse, metodikk og verktøy knyttet til bruk av data i innsikt og analyse.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Om deg

 • Du er positiv, metodisk, kreativ og løsningsorientert 
 • Du har høy gjennomføringsevne
 • Du liker å dele innsikt og metodikk, trives med samarbeid og løser utfordringer i team
 • Du har god oversikt og ser det store bildet, samtidig som du setter deg inn i detaljer der det trengs

Som leder er det viktig at du

 • har evnen til å lede og utvikle dyktige fagfolk på en tydelig måte
 • skaper engasjement, og formidler medarbeidernes kunnskaper til andre
 • oppfattes som tillitsvekkende med høy grad av integritet
 • kommuniserer og samhandler godt, og ønsker å bygge videre på den gode fagkompetansen i enheten
 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • jobber målrettet med evne til å se helhet og med fokus på involvering av andre etter behov
 • ser behovet for å utvikle regelverket i tråd med samfunnets krav 

Vi kan tilby

 • en av Norges mest spennende roller innen innsikt og analyse
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

 
Lønn avtaler vi nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 
 
Kontaktpersoner
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte direktør Arild Nebb Ervik, tlf. 92 68 62 97 e-post arild.nebb.ervik@vegvesen.no eller Capus ved partner Kristian Lennertzen (916 16 073 / kl@capus.no) eller rådgiver Snorre Helseth (41 60 86 40 / sh@capus.no).

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette når du registrerer din søknad. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.
Vi ber om at du registrerer utdanning og yrkeserfaring i jobbportalen hos Capus. Vi ber også om at du legger ved vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det. 

Søknadsfrist: 29. november 2022
 

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen står ovenfor store endringer innen mobilitet og transport i nær fremtid, og vi har høye ambisjoner innen områder som; strategisk fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet.

For å bidra til å realisere de strategiske ambisjonene har Statens vegvesen etablert en egen avdeling for Data, Innsikt og Analyse. Vi har store datamengder tilgjengelig fra hele vegtransportsystemet inkludert kjøretøy og trafikanter – som vi ønsker å omsette til fakta og innsikt, til å effektivisere prosesser og arbeidsoppgaver, samt til å utvikle brukervennlige og verdiskapende tjenester for brukerne våre.

Søk på stillingen