Vil du jobbe med utstyrsanskaffelser for et av Europas største sykehus?

Vil du jobbe med utstyrsanskaffelser for et av Europas største sykehus?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgivere/seniorrådgivere: IKT/MTU/BTU utstyrsanskaffelser
Arbeidsgiver:
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
19.10.2022

Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!

 I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.   

 

Ved etablering av nye sykehusbygg frem mot 2035 skal OUS anskaffe mye nytt utstyr. Anskaffelsene vil gjennomføres i flere akser, også lokalt i OUS. Mange av anskaffelsene vil typisk være systemer som understøtter bygg-teknisk utstyr (BTU) eller medisinsk-teknisk utstyr (MTU). Kommende anskaffelser er blant annet mellomvareløsninger, automasjonslinje for laboratorier –analyseinstrumenter, radiologiske modaliteter, signalanlegg, merking og sporing og teknologi med AI-støtte. Rådgivere/spesialrådgivere IKT-utstyrsanskaffelser vil i samarbeid med andre fagmiljøer sikre korrekte anskaffelser for utstyr med et IKT-grensesnitt. 

Arbeidsoppgaver

 •  Planlegging og gjennomføring av avtaler innen IKT utstyrsanskaffelser
 • Dialog med leverandører, interessenter og statlige og private virksomheter, samt avtaleforvaltning på strategisk nivå
 • Oppfølgning av teknologi- og programvareleveranser
 • Kunne gjennomføre pilotering, prøvedrift, anskaffelser, implementering og endringsaktiviteter som følge av ny teknologi
 • Rapportere progresjon internt og eksternt i henhold til gjeldende prosjektmetodikk
 • Delta i evaluering av konseptenes egnethet og vurdere eventuelle behov for korrigeringer
 • Utarbeide planer for gevinstrealisering av anskaffelsesprosessen gjennom aktiv avtaleforvaltning som følge av ny teknologi og nye konsepter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser av IKT-utstyr, fortrinnsvis sykehusprosjekter
 • Kunnskap om relevant regelverk for offentlige anskaffelser, herunder bestillerkompetanse
 • Erfaring og kunnskap om krav til infrastruktur og IKT-løsninger i sykehus
 • God forretningsmessig forståelse innen IKT
 • Erfaring med endringsprosesser
 • Beherske minimum et skandinavisk språk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du har:

 • god evne til å forstå implikasjonene av nye ideer, tjenester og produkter
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsvilje/-evne
 • evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid, og liker å jobbe i team
 • evne til å motivere for og gjennomføre endring
 • kommuniserer tydelig, godt og effektivt med alle involverte parter, både muntlig og skriftlig på norsk eller annet skandinavisk språk
 • dedikasjon i oppgaveløsning og aktivt bidrag til at sluttresultatet gir forventet effekt
 • evne til nettverksbygging på tvers av organisasjoner
 • positiv innstilling / kreativ tenkning 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag
 • Stor fleksibilitet rundt arbeidstid og -sted
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, som ledes av Torkel Thune. Avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS.

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Våre konsulenter

Ida Kristiansen
Rekrutteringsassistent
Søk på stillingen