Vil du være med å planlegge for utstyr til framtidas sykehus?

Vil du være med å planlegge for utstyr til framtidas sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Utstyrsplanlegger
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Søknadsfrist:
Utløpt

 «Moderne sykehus har avansert utstyr som sikrer god diagnostisering og god pasientbehandling»

Sykehusbygg søker nå etter en erfaren utstyrsplanlegger som vil ha en sentral rolle i planlegging og anskaffelse av utstyr i sykehusbyggeprosjekter. Utstyrsplanleggeren skal lede arbeidet i programmering-, prosjektering-, anskaffelsesfasen  og helt frem til utstyret er mottatt, testet og tatt i bruk. Utstyrsplanlegger skal også delta i konseptfase, samt i medvirkningsprosesser med brukere og ansatte.

Stillingen rapporterer til Seksjonsleder spesialfag, Eva Kvål.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:

 • Bistå i utarbeidelse av hovedprogram, inkl. utstyrskalkyle
 • Strategisk og operativ planlegging av utstyrsbehov i sykehusprosjekter 
 • Overordnet prosjektledelse av utstyrsprosjektet
 • Prosjektering av utstyr, dvs håndtering av grensesnitt mellom utstyr og bygg og teknisk infrastruktur
 • Etablere anskaffelsesstrategi og gjennomføre anskaffelser
 • Deltakelse i detaljprosjekt
  • Vedlikehold av utstyrsinformasjon i de digitale verktøyene Sykehusbygg til enhver tid bruker
 • Oppfølging og vedlikehold av utstyrsprogram i dRofus
 • Bidra i utvikling av systemer for planlegging, anskaffelse og ibruktaking 

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:

 • Relevant høyere utdanning. Lang erfaring fra tilsvarende stillinger i store utbyggingsprosjekter, og da fortrinnsvis sykehusprosjekter, kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Fagkompetanse innenfor medisinsk teknisk utstyr
 • Kan vise til gode resultater
 • Gode pedagogiske evner
 • Erfaring med bruk av verktøy innenfor utstyrsplanlegging
 • Sykehuserfaring (ingeniør, bioingeniør, sykepleier)

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet 
 • Lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne 
 • Leveransedyktighet 
 • Effektiv og pålitelig 
 • Løsningsorientert 

Arbeidssted vil være i Trondheim eller Oslo.
Noe reisevirksomhet må påregnes.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Det er ønskelig med tiltredelse 01. februar 2022.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med:

Seksjonsleder spesialfag, Eva Kvål på telefon 413 09 905 eller
Partner i rekrutteringsselskapet Capus Erling Lampe 991 60 110

Søknadsfrist: 30.09.2021

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.
Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!
Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.
Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Eva Kvål
Seksjonsleder spesialfag