Vil du være med på å utvikle spennende applikasjoner i politiets skytjeneste?

Vil du være med på å utvikle spennende applikasjoner i politiets skytjeneste?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Utvikler
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri. 
  
"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. " 
Catherine Janson, IT-direktør 

Vil du bli en teknolog med et oppdrag og være med på reisen?

Du vil jobbe med kontinuerlig utvikling av tjenester som bidrar til bekjempelse av ulovlig opphold og terror, avdekking av falske og doble identiteter, samt avdekking av ofre for menneskehandel. I tillegg til spennende politifaglige og sikkerhetsmessige problemstillinger, kan vi tilby et solid fagmiljø med stort fokus på erfaringsdeling og kompetansebygging.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, "code review", test, verifisering og feilretting i et DevOps-team
 • Bidra med design og arkitektur for relevante applikasjoner
 • Planlegging og estimering
 • Utarbeide/vedlikeholde system- og installasjonsdokumentasjon
 • Være faglig nysgjerrig og bidra inn i fagforum med erfaringer, kodedeling og faglige problemstillinger
 • Arbeidstid vil hovedsakelig være på dagtid, men stillingen vil kunne inngå i vaktordning

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå, innen IKT. Dokumentert relevant erfaring med utvikling kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Solid erfaring med tjenesteorientert arkitektur
 • Fordel med erfaring med smidig utvikling og DevOps
 • Ønskelig med mer enn 5 års erfaring med utvikling i Java
 • Erfaring med Arkitektur, Angular, React, Typescript, Javascript, Spring, REST, SOAP, Testutvikling, SQL, Kafka, Docker, Kubernetes, GitOps eller Kotlin. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

 

Personlige egenskaper

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen
 • Analytisk, selvstendig og kvalitetsbevisst

 

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid og to timer trening i arbeidstiden per uke 
 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstuen
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 650 000 – 900 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner

 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Ida Samuelsen
Rådgiver Research og Analyse