Bygg og anlegg

31 - 60 av 84 stillinger

Våre stillinger

Avdelingsleder HR ansattsenter
Avdelingsleder HR ansattsenter
Søknadsfrist: Løst
Forsvarsbygg Sted: Harstad
Harstad
Søknadsfrist: Løst
Løst
Avdelingsdirektør for eiendomsforvaltning – Forsvarsbygg
Avdelingsdirektør eiendomsforvaltning
Søknadsfrist: Løst
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Områdeledere til Aker og Rikshospitalet
Områdeledere
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Prosjektstyringsleder
Prosjektstyringsleder
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Koordinator Kontordrift
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å bygge fremtidens sykehus i Oslo?
Områdeledere
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Bli med og sett spor!    
Enhetsleder Byggherre/Prosjektdirektør
Søknadsfrist: Løst
Bærum kommune Sted: Sandvika
Sandvika
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?
Sykehusplanlegger for analyse, framskriving og evaluering
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?
Sykehusplanlegger for Funksjonsplanlegging
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vi søker prosjektledere til innovative og utfordrende byggeprosjekter
Prosjektleder
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å bygge Oslo?
Junior prosjektleder
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du omsorgsbyggs nye kontraktsforvalter?
Kontraktsforvalter
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Citycon søker Senior Project Manager
Senior Project Manager
Søknadsfrist: Løst
Citycon Norway AS Sted: Skøyen
Skøyen
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sandvoldgruppen søker Teknisk sjef
Teknisk Sjef
Søknadsfrist: Løst
Sandvoldgruppen AS Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du vår nye leder for eiendomstjenester i eiendomsavdelingen?
Leder for enhet for eiendomstjenester
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr, Oslo
Helsfyr, Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
YIT søker avdelingsleder
Avdelingsleder
Søknadsfrist: Løst
Yit Norge AS Sted: Renningsåsen
Renningsåsen
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Prosjekteringsledere
Prosjekteringsleder
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Prosjektledere
Prosjektleder
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Prosjektcontrollere
Prosjektcontroller
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Byggøkonomisk Rådgiver
Byggøkonomisk Rådgiver
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Kontraktsrådgiver
Kontraktsrådgiver
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Prosjektsjef Prosjektgjennomføring
Prosjektsjef Prosjektgjennomføring
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Helse Sør-Øst søker Direktør Bygg og Eiendom
Direktør Bygg og Eiendom
Søknadsfrist: Løst
Helse Sør-Øst RHF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du jobbe med spennende arbeidsoppgaver i et kommunalt foretak som satser på digital byggutvikling?
Automasjonsingeniør
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Områdeleder Byggnær IKT
Områdeleder Byggnær IKT
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Skøyen og/eller Drammen
Skøyen og/eller Drammen
Søknadsfrist: Løst
Løst
Utbyggingsavdelingen søker etter sin nye direktør
Utbyggingsdirektør
Søknadsfrist: Løst
OMSORGSBYGG OSLO KF Sted: Helsfyr
Helsfyr
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg HF søker Prosjektcontroller
Prosjektcontroller
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Hjelset, Molde kommune
Hjelset, Molde kommune
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Områdeleder Prosjektstøtte Oslo (Radiumhospitalet)
Områdeleder Prosjektstøtte Radiumhospitalet
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Skøyen/Oslo
Skøyen/Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Prosjektleder Bygg – Drammen
Prosjektleder Bygg - Drammen
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Skøyen/Drammen
Skøyen/Drammen
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Fremdriftsplanlegger
Fremdriftsplanlegger
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst

Bygg og anlegg