Offentlig sektor

61 - 90 av 215 stillinger

Våre stillinger

Spesialrådgiver somatikk og rehabilitering
Spesialrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Helse Sør-Øst RHF Sted: Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Søknadsfrist: Løst
Løst
Spesialrådgiver psykisk helsevern
Spesialrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Helse Sør-Øst RHF Sted: Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
Søknadsfrist: Løst
Løst
HR-sjef med særskilt ansvar for administrativ oppfølging av avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst RHF
HR-sjef
Søknadsfrist: Løst
Helse Sør-Øst RHF Sted: Hamar
Hamar
Søknadsfrist: Løst
Løst
Ønsker du å være vår nye lederstøtte for fakultetsledelsen?
Lederstøtte
Søknadsfrist: Løst
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vi søker innkjøpsansvarlig til en fremtidsrettet og proaktiv organisasjon
Seniorrådgiver (innkjøpsansvarlig)
Søknadsfrist: Løst
Patentstyret Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
Security Engineer
Søknadsfrist: Løst
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Sykehusplanleggere funksjonsplanlegging
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim eller Oslo
Trondheim eller Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Prosjektleder kvalitetsledelse og risikostyring
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Utfordrende og spennende stilling ved landets mest moderne sykehus
Direktør teknologi og e-helse
Søknadsfrist: Løst
Sykehuset Østfold HF Sted: Grålum
Grålum
Søknadsfrist: Løst
Løst
Forsvarsbygg søker kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Søknadsfrist: Løst
Forsvarsbygg Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du bidra til å forebygge utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer og legge til rette for at de som trenger behandling får god oppfølging?
Avdelingsdirektør Folkesykdommer
Søknadsfrist: Løst
Helsedirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sykehusbygg søker Spesialrådgiver HMS og kvalitet
Spesialrådgiver HMS og kvalitet
Søknadsfrist: Løst
SYKEHUSBYGG HF Sted: Trondheim
Trondheim
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du vår nye produkteier for digitale tjenester?
Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Patentstyret Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vi ser etter deg som ønsker å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?
Leder for avdeling innbygger
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?
Leder for avdeling journal og helsepersonelltjenester
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Sikkerhetsrådgiver til fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap
Sikkerhetsrådgiver Beredskap
Søknadsfrist: Løst
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Identity Governance Administration Manager
Identity Governance Administration Manager
Søknadsfrist: Løst
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
HR-leder ved Institutt for medisinske basalfag
HR-leder ved Institutt for medisinske basalfag
Søknadsfrist: Løst
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du vår nye seksjonssjef for Arkiv og journal?
Seksjonssjef Arkiv og journal
Søknadsfrist: Løst
Patentstyret Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
NPE søker HR-sjef
HR-sjef
Søknadsfrist: Løst
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
NOKUT søker ny Administrasjonsdirektør
Administrasjonsdirektør
Søknadsfrist: Løst
NOKUT Sted: Lysaker
Lysaker
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du helsetilsynets nye samfunnskontakt?
Fagdirektør Samfunnskontakt
Søknadsfrist: Løst
Statens Helsetilsyn Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Innkjøper med økonomisk bakgrunn
Seniorrådgiver
Søknadsfrist: Løst
Tolldirektoratet Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
DSB søker distriktssjef Sivilforsvaret Troms
Distriktssjef Sivilforsvaret Troms
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sted: Tromsø
Tromsø
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du en dyktig og samlende leder som vil være med på å utvikle en ny avdeling for legemiddelfeltet?
Avdelingsleder Legemiddelfeltet
Søknadsfrist: Løst
Direktoratet for e-helse Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du forme morgendagens lederkultur ved Norges fremste universitet?
HR-sjef
Søknadsfrist: Løst
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
NPE søker dyktig leder til økonomiseksjonen
Økonomisjef
Søknadsfrist: Løst
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du lede økonomifunksjonen i et av Norges mest ambisiøse fakulteter innen realfag og teknologi?
Økonomisjef
Søknadsfrist: Løst
Universitetet i Oslo (UiO) Sted: Oslo
Oslo
Søknadsfrist: Løst
Løst
Vil du lede Skatteetatens arbeid med internkontroll?
Seksjonssjef internkontroll
Søknadsfrist: Løst
Skatteetaten Sted: Skien
Skien
Søknadsfrist: Løst
Løst
Er du den nye lederen for Bærums kulturhus?
Kulturhussjef - Bærum kulturhus
Søknadsfrist: Løst
Bærum kommune Sted: Sandvika
Sandvika
Søknadsfrist: Løst
Løst

Offentlig sektor

Capus har en solid portefølje av rammeavtaler med en rekke virksomheter i ulike deler av offentlig sektor. Rammeavtalesamarbeidene har gitt oss verdifull kompetanse om rekruttering til offentlige virksomheter.

Les mer