Administrerende direktør

Administrerende direktør

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Administrerende direktør
Arbeidgiver:
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
05.12.2022

Lånekassen har gjort utdanning mulig for alle i 75 år, og må fortsette å være i utvikling for å møte samfunnets og kundenes behov. Vi søker en dyktig og utviklingsorientert leder med sterkt engasjement for samfunnsoppdraget, til å lede Lånekassen. Administrerende direktør rapporterer til styret i Lånekassen.

Lånekassen er direktoratet for utdanningsstøtte som forvalter utdanningsstøtteordningene og gir faglige råd til Kunnskapsdepartementet. Lånekassen er inne i en digital transformasjon med videre utvikling av kundevennlige og effektive tjenesteleveranser. Samtidig skal Lånekassen styrke sitt arbeid med innsikt og analyser om effekter av utdanningsstøtte. Administrerende direktør skal videreføre sentrale utviklingsprosjekter i kjernen av Lånekassens tjenester og fortsette arbeidet med å tilpasse virksomheten til direktoratsrollen.

Vi ser etter deg som har relevant ledererfaring på strategisk nivå, og kan vise til resultater fra å lede endring- og utviklingsprosesser. Det er viktig at du har god forståelse for Lånekassens samfunnsoppdrag. Du har relevant høyere utdanning, videre må du ha vist at du har lykkes med å lede relevant virksomhet i god og effektiv drift med presise tjenesteleveranser. Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, og god kjennskap til politiske beslutningsprosesser.

Som administrerende direktør må du være trygg i lederrollen, ha et samlende og tydelig lederskap med god evne til å sette retning, motivere og inspirere. Det er viktig at du er en god relasjonsbygger, og har meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

Administrerende direktør ansettes på åremål for en periode på seks år med mulighet for forlengelse i ytterligere seks år. Det er en forutsetning at den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på relevant nivå. Lønn etter avtale iht. statens lederlønnssystem. Hovedarbeidssted for stillingen er Oslo.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt, partner i Capus, telefon 413 18 700 eller styreleder Seunn Smith-Tønnessen, telefon 918 73 531.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal sendes elektronisk innen 5. desember 2022.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb.
 

Om arbeidsgiveren

Lånekassen ble opprettet for 75 år siden og har en viktig rolle i samfunnet: Vi gjør utdanning mulig for alle, uavhengig av kjønn, bosted, funksjonsdyktighet og økonomiske og sosiale forhold. Forrige studieår tildelte vi 31 milliarder kroner i stipend og lån, og vi har over 1,2 millioner kunder som enten er i utdanning eller betaler tilbake studielån. Lånekassen er en moderne virksomhet som bruker ny teknologi og innovasjon for å effektivisere forvaltningen, kontinuerlig forbedre våre kundetjenester og bidra til å videreutvikle offentlig sektor. Lånekassen er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og har et eget styre. Vi har nærmere 400 ansatte, hovedkontor i Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Bergen og Ørsta. Se også www.lanekassen.no

Våre konsulenter

Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt

Partner

Søk på stillingen