Styrerekruttering

Styret er en bro mellom eier og administrasjonen i et selskap. God styrerekruttering er dermed avgjørende for et selskap. Et fungerende samarbeid er avhengig av tillit mellom alle tre partene.

Rekruttere til et styre?

Et styre velges av generalforsamlingen og gis oppgaver og fullmakt til å representere eiernes interesserer i en gitt periode. Styrerekruttering innebærer en prosess med mer fokus på erfaring fra styrearbeid, kunnskap om eierstyring og corporate governance, samt hvilken eierstrategi selskapet har. Capus bistår i prosessen med alt fra bevisstgjøring til gjennomføring og forhandling. Vi følger en spesifikk prosedyre som skiller seg fra rekruttering av ledere og spesialister på flere måter.

Capus har siden 2014 hatt eierinteresser i, og et strategisk samarbeid med StyrelederskolenStyrelederskolen er Norges ledende leverandør av praktisk innrettet opplæring om styrearbeid. Det tilbys seminarer beregnet for alle som har interesse av at et styre arbeider og fungerer optimalt. Styrelederskolen skal formidle det faglige og praktiske i en helhetlig sammenheng.

Våre konsulenter