Styrerekruttering

Styret er en bro mellom eier og administrasjonen i et selskap. God styrerekruttering er dermed avgjørende, der også et fungerende samarbeid er avhengig av tillit mellom alle tre parter.

Rekruttere til et styre?

Det er stadig økende krav til et styremedlems ansvar og kompetanse, noe som øker viktigheten av å gjøre gode og nøye vurderinger av aktuelle kandidater. Et styre velges av generalforsamlingen og gis oppgaver og fullmakt til å representere eiernes interesserer i en gitt periode. Styrerekruttering innebærer en prosess med mer fokus på erfaring fra styrearbeid, kunnskap om eierstyring og corporate governance, samt hvilken eierstrategi selskapet har. Vi i Capus bistår i prosessen med alt fra bevisstgjøring til gjennomføring og forhandling. Vi følger en spesifikk prosedyre som skiller seg fra rekruttering av ledere og spesialister på flere måter.

Samarbeid med Styrelederskolen

Capus har siden 2014 hatt eierinteresser i, og et strategisk samarbeid med, Styrelederskolen, Norges ledende leverandør av praktisk innrettet opplæring om styrearbeid. Det tilbys seminarer beregnet for alle som har interesse av at et styre arbeider og fungerer optimalt. Styrelederskolen skal formidle det faglige og praktiske i en helhetlig sammenheng.

Prat med oss om styrerekruttering

Ta gjerne kontakt med oss ved ønske om mer informasjon om styrerekruttering og hva vi og våre konsulenter kan bistå med i prosessen.

Våre konsulenter

Bjørn Gjølme

Daglig leder

Baard Storsveen, Partner i Capus

Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt

Partner

Kristian Lennertzen

Partner