Er du NOKUTs nye seksjonssjef for digitalisering og IKT?

Er du NOKUTs nye seksjonssjef for digitalisering og IKT?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef digitalisering og IKT
Arbeidgiver:
NOKUT
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Thrine Kallseter

Administrasjonsdirektør
NOKUT har ambisiøse mål for digitalisering og modernisering av våre prosesser. Vi har derfor behov for å utarbeide en overordnet digitaliseringsstrategi, med tilhørende handlingsplan for våre kjerneområder tilsyn og akkreditering av høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.  

Som leder for seksjon digitalisering og IKT vil du ha ansvar for helhetlig styring, utvikling og forvaltning av systemer og infrastruktur, inkludert NOKUTs arkiv. Du vil få mulighet til å skape reelle og betydningsfulle forbedringer. Seksjonen består i dag av 7 medarbeidere, og er en del av administrasjonsavdelingen. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe.   
 
Seksjonen har ansvar for NOKUTs: 
 • Digitaliseringsstrategi gjennom å utvikle strategien og årlige planer i samarbeid med ledelsen  
 • Helhetlige informasjonssikkerhet på IKT-området, herunder personvernkrav i systemene  
 • Generelle saksbehandling og krav i arkivlov og annet regelverk 
Arbeidsoppgaver
 • Lede arbeidet med NOKUTs digitaliseringsstrategi 
 • Fag- og personalansvar, samt budsjett- og resultatansvar
 • Drive frem gode digitale løsninger i samarbeid med fagmiljøene internt og våre eksterne leverandører/samarbeidspartnere, hvor brukerforståelse står sentralt
 • Ivareta bestillerfunksjon og være kontaktpunkt overfor NOKUTs eksterne leverandører innenfor dokumentforvaltning, drift og utvikling, herunder anskaffelser og avtaleforvaltning
 • Ansvarlig for arbeidet med informasjonssikkerhet, og delta i arbeidet med personvern/GDPR
 • Være prosjektleder og delta i tverrgående prosjekter internt og i sektor  
Nødvendige kvalifikasjoner
 • Utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis mastergradsnivå og innenfor IKT 
 • Ledererfaring, erfaring med personalansvar er en fordel 
 • Erfaring og kunnskap med budsjett og prosjektmetodikk i IKT-prosjekter 
 • Erfaring og gode resultater fra forbedrings-/utviklingsprosjekter 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, som er arbeidsspråket 
Ønskede kvalifikasjoner 
 • God kjennskap til risikoanalyser og informasjonssikkerhet 
 • God teknisk forståelse og evne til å sette seg inn i tekniske problemstillinger og utfordringer 
 • Evne til å koordinere små og store prosesser 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Evne til å kombinere strategisk og operativ ledelse med brukeren i sentrum
 • Strukturert og målrettet med god gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere til kontinuerlig utvikling, forbedring, læring og kunnskapsdeling 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling  
 • En utviklende og utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag  
 • En hverdag preget av et bredt spekter av ansvarsområder  
 • Lønn etter kvalifikasjoner som seksjonssjef fra 850.000 – 950.000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse  

Høres dette ut som noe for deg? Da ønsker vi å ha deg med på laget! Dersom du har spørsmål eller ønsker å vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Capus ved partner Grete Andersen på telefon 911 37 005 eller avdelingsdirektør og nærmeste leder for stillingen Thrine Kallseter på telefon 995 19 044. 
 
Andre forhold
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne og hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.  

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.   

Stillingen krever sikkerhetsklarering på konfidensielt nivå. 

Søknadsfrist: 28.august 

Vi tar sikte på følgende plan:
 
Førstegangsintervjuer (på Teams): 30. og 31.august 

Andregangsintervjuer: 12.september 

Våre konsulenter

Thrine Kallseter
Administrasjonsdirektør

Grete Andersen

Partner