Om Capus

Capus er et av Norges ledende rekrutteringsselskap og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne konsulenter, en av markedets største research & analyseavdelinger og et dedikert bid & marketing team.

Kontakt oss

Verdiskapende rekruttering

Vi leverer kvalitetssikrede og effektive rekrutteringer av toppledere, ledere og fagspesialister. Vår kundeportefølje representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige virksomheter. Vi har solid erfaring med å rekruttere til stillinger innen en rekke områder i hele Norge, eksempelvis:

Vår visjon

Capus skal være markedsledende leverandører for rekruttering av toppledere, ledere og fagspesialister.

Vi er din langsiktige partner.

Skal dette målet oppnås, er kontinuerlig prosessforbedring og nytenkning sentrale forutsetninger. Vi legger stor vekt på å til enhver tid være oppdatert på og ta i bruk ny teknologi. Capus var for eksempel det første rekrutteringsbyrået i Norge som tok i bruk en corporate versjon av LinkedIn.

Våre konsulenter, og research & analyseavdelingen, har fokus på profesjonalitet, fleksibilitet og kvalitet i alle ledd.

Åpen, trygg og varig

Våre kjerneverdier setter standarden for vår virksomhet og kultur. I møte med oss, vil du alltid oppleve profesjonalitet og åpenhet. Vi utvikler oss kontinuerlig for å utfordre oss selv, bransjen og våre relasjoner.

Capus ønsker å være en foregangsbedrift innen etikk. Vi tar ansvar for din sikkerhet og alle kan føle seg trygge i sin relasjon til oss. Alle våre tjenester utføres i overenstemmelse med gjeldende regelverk.

Hvorfor velge Capus?

Kvalitet

Capus er sertifisert i ISO 9001:2015 – et kvalitetssystem for ledelse. Vi jobber bevisst med kontinuerlig forbedring av kvaliteten på våre tjenester, systemer og rutiner. Alle våre tjenester utføres i overenstemmelse med gjeldende regelverk.

Å være en trygg partner forutsetter også gode systemer og rutiner for sikkerhet, diskresjon og konfidensialitet. Vi gjennomfører derfor jevnlige kontroller for å sikre at dette blir ivaretatt i alle våre tjenester.

En betydelig andel av våre konsulenter er sertifisert i DNV GL rekrutteringspersonell. Den faglige teorien som ligger til grunn for å bli sertifisert, har Capus videreført og implementert i våre prosesser. Vår metodikk kan dermed oppsummeres som en kombinasjon av solid erfaring og faglig forankring. Capus har som mål at samtlige ansatte skal være sertifisert i det DNV GL sertifiserte testverktøyet Aon (tidligere Cut-e). Vi innehar egen fagansvarlig for testing og utvelgelse som sikrer kvalitet i alle ledd.

 

Sikkerhet

I Capus tar vi informasjonssikkerhet og personvern på alvor. Vi har derfor valgt å sertifisere oss i henhold til ISO 27001, verdens mest anerkjente standard for informasjonssikkerhet.

ISO 27001 stiller krav til hvordan vi skal etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre vårt ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Retningslinjene vi har innen informasjonssikkerhet omfatter tiltak som bidrar til å verne verdier, informasjon, og evnen til å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

I Capus er det derfor et høyt IT-sikkerhetsnivå. Vi er GDPR-compliant og er forpliktet til å sikre kunder og kandidaters konfidensialitet, samt kunne dokumentere tilstrekkelig og lovpålagt sikring av all fysisk og elektronisk informasjon.

Våre lokaler i Pilestredet 8 sentralt i Oslo sentrum er skreddersydde med hensyn til sikkerhet og diskresjon. Vi har strenge besøksrutiner som inkluderer adgangskontroll og egne venterom. Ivaretakelse av alle våre besøkende er viktig.

Alle kan føle seg trygge i sin relasjon til oss.

Etikk

I Capus legger vi stor vekt på å være en trygg samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og kandidater. Vi har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som et virkemiddel for å sikre fokus på integritet og en høy etisk standard.

Våre tjenester gjennomføres alltid i tråd med gjeldende regelverk. I alle våre rekrutteringsprosesser jobber vi med å skape en gjensidig tillit, sikre integritet, sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

Vi har tatt et standpunkt om nulltoleranse for diskriminering. Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved samfunnsansvar og regeletterlevelse i Capus. Vi er opptatt av å fremme likestilling og mangfold.

Internt holdes det faste samlinger fra «Capus Academy» som inneholder moduler knyttet til etikk. Vi har et mål om at alle ansatte i konsernet skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling.

Aktivitet og redegjøringsplikten Capus

Miljø- og samfunnsansvar

Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved miljø- og samfunnsansvar i Capus. Det er en del av vår strategi og daglige drift av selskapet. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn – et verktøy som bidrar til å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Les mer om miljø og samfunnsansvar i Capus her

Åpenhetsloven, som ble vedtatt 1. Juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

Les mer om Capus og hvordan vi følger opp åpenhetsloven her

HR-gruppen

Capus er en del av HR-gruppen AS, et konsern hvor vi og Capus Express er de sentrale operative selskapene. Konsernet omfatter også det heleide datterselskapet Styrelederskolen, samt en eierandel av Hodejegerne.

Les mer om HR-gruppen her

Kurs

Capus har egne kursholdere som kan bistå alle typer selskaper med å bygge kompetanse internt. Kursene er praktisk rettet og kan tilpasses utifra behov. Les mer om våre kurs her.

Internasjonalt samarbeid og nettverk

Vi er partnere i Talentor International. Gjennom partnerskapet kan vi tilby lokal ekspertise for search-prosjekter til mer enn 23 land fordelt på fire kontinenter. Talentor er et tett nettverk som består av kompetente medarbeidere over hele verden. Vår virksomhet er ledende innen søk på internasjonalt nivå. Vi jobber tett med våre internasjonale partnere for å ivareta den samme kvalitetsstandarden. Les mer på Talentor sin nettside her.

Ta gjerne en prat med oss!

I Capus investerer vi mye i å holde oss oppdatert på utviklingen i markedet og jobber kontinuerlig med videreutvikling av nettverk, kontakter og kilder. Vi jobber aktivt med å kartlegge aktuelle bransjer og virksomheter hvor potensielle kandidater befinner seg.

Vi vil gjerne høre fra deg enten du er en aktiv jobbsøker, kun på utkikk etter hvilke muligheter som finnes, eller er en eksisterende eller potensiell kunde.

22 94 11 00 / adm@capus.no