Topplederrekruttering

Når vi bistår våre oppdragsgivere med å rekruttere toppledere ønsker vi først og fremst å være oppdragsgivers rådgiver. Vårt oppdrag er å levere godt kvalifiserte topplederkandidater, og sikre at prosessen gjennomføres effektivt og med høy kvalitet. Rekruttering av toppledere er et av våre kjerneområder.

En topplederrekruttering påvirker hele organisasjonen

En toppleder har direkte påvirkning på hele organisasjonen, og å rekruttere rett person til virksomheten er derfor avgjørende. Gjennom sitt lederskap vil en toppleder påvirke strategi, kultur, vekst og drift i virksomheten. Vi investerer derfor betydelig tid innledningsvis i prosessen for å få god kjennskap og forståelse for hvilke forventninger som ligger til lederen som skal rekrutteres. Gjennom samtaler med nøkkelpersoner og interessenter sikrer vi oss bred innsikt i hvilke forventninger og utfordringer som ligger til rollen, så vel som virksomhetskultur.

Vi utfører godt analyse- og kartleggingsarbeid, og går i dybden på virksomheten

For å lykkes er det sentralt med godt analyse- og kartleggingsarbeid for å finne frem til hvilke lederkompetanser som er riktige for å kunne lede deres virksomhet. Det er mange faktorer som danner grunnlaget for vårt arbeid. Hvordan påvirker internkulturen virksomhetens evne til å møte fremtidens utfordringer? Hva skal til for at virksomheten skal lykkes med sine strategiske prioriteringer i morgen? Hvilke resultater ønskes oppnådd? Hvordan kan dere tiltrekke dere den rette topplederen og den riktige kompetansen?

Vi kan virksomhetskultur og lederskap, og vi er spesialister på å finne den rette topplederen. Dette gjør vi gjennom solid bransjeinnsikt og relevante nettverk.

Våre konsulenter har erfaringen og kompetansen til å kvalitetssikre topplederrekrutteringen og være aktive rådgivere gjennom hele prosessen.

Den rette topplederen til deres virksomhet er sjeldent aktivt jobbsøkende. Vi utfører derfor omfattende executive search, herunder analyse og kartlegging av virksomheter, kilder og bransjer som bidrar til å identifisere de best kvalifiserte kandidatene. Denne prosessen går langt utover det å utføre søk på LinkedIn og Google. Våre konsulenters nettverk i både offentlige og private virksomheter er sentralt i vårt arbeid med å finne frem til relevante kandidater. Vårt oppdrag er å identifisere disse, vekke en nysgjerrighet og skape interesse rundt en ny og spennende rolle.

En strategisk partner som ser ansettelser i et fremtidsrettet perspektiv

Det stilles høye krav til struktur og profesjonalitet i topplederrekrutteringer. Diskresjon skal utvises og ivaretas for alle involverte. Vi er en strategisk partner som ser ansettelsen i et fremtidsrettet perspektiv. Som rådgivere ønsker vi å utfordre og gi råd basert på grundig analyse av virksomheten, styre og ledergruppe, samt gjennom å avdekke hvilken forutsetninger som ligger til grunn for at deres nye leder skal lykkes med å ta dere dit.

Vi er en langsiktig samarbeidspartner som veileder og utfordrer der det er riktig. Vårt samarbeid er verdiskapende for våre oppdragsgivere.

Prat med oss om topplederrekruttering

Ta gjerne kontakt med oss ved ønske om mer informasjon om topplederrekruttering og hva vi og våre konsulenter kan bistå med i prosessen.

Våre konsulenter

Grete Andersen

Partner

Jonas Rambæk

Partner

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Peder Lund

Partner

Kristian Lennertzen

Partner