Topplederrekruttering

Vårt oppdrag er å levere godt kvalifiserte toppledere som er motiverte for stillingen og sikre at prosessen gjennomføres effektivt med høy kvalitet. Vi ivaretar også omgivelsene, styret/konsernet/departementet og de ansatte sine forventninger.

En topplederrekruttering påvirker hele organisasjonen

En toppleder har direkte påvirkning på hele organisasjonen. Å rekruttere den rette topplederen til din virksomhet er derfor avgjørende. En toppleder vil gjennom sitt lederskap påvirke kulturen, veksten, driften og strategien i virksomheten. Vi investerer tid i arbeidet med å gå i dybden på kulturen, rollebeskrivelsen og kravspesifikasjonen.

For å lykkes i topplederrekrutteringen er det sentralt med godt analyse- og kartleggingsarbeid for å finne frem til hvilke lederkompetanser som er riktige for å lede deres virksomhet. Det er mange faktorer som danner grunnlaget for vårt arbeid. Er dagens virksomhetskultur god nok i møte med fremtidens utfordringer? Hva kan endres for at dere skal være markedsvinnere i morgen? Hvilke resultater ønskes oppnådd? Hvordan kan dere tiltrekke dere den rette topplederen og den riktige kompetansen? Vi går inn i dybden på deres virksomhet. Vi kan virksomhetskultur, vi kan lederskap og vi er spesialister på å finne rett toppleder til din virksomhet.

Våre konsulenter har erfaringen og kompetansen til å kvalitetssikre topplederrekrutteringen og være aktive rådgivere gjennom hele prosessen.

Den rette topplederen til deres virksomhet er sjeldent aktivt jobbsøkende. Vi utfører derfor omfattende executive search, herunder analyse og kartlegging av virksomheter, kilder og bransjer som bidrar til å identifisere de best kvalifiserte kandidatene. Denne prosessen går langt utover det å utføre søk på LinkedIn og Google. De kildene vi finner kan lede oss til de kandidatene som er mer opptatt av å levere godt lederskap i nåværende stilling, enn å gjøre seg synlige for en ny jobbmulighet. Vårt oppdrag er å identifisere disse, vekke en nysgjerrighet og skape interesse rundt en ny og spennende rolle.

Det stilles høye krav til struktur og profesjonalitet i topplederrekrutteringer. Diskresjon og kvalitet må ivaretas for alle involverte. Selv om vi har bred erfaring og benytter en nøye utprøvd metodikk og tilnærming, er ikke det hovedgrunnen til at kundene velger å komme tilbake til oss. Våre oppdragsgivere og kandidater liker at vi er en strategisk partner som ser ansettelsen i et fremtidsrettet perspektiv. Vi utfordrer og gir råd basert på grundig analyse av virksomheten og nåværende situasjon, hvor dere ønsker å være og hva som må til for å komme dit.

Vi er en langsiktig samarbeidspartner som veileder og utfordrer der det er riktig. Vårt samarbeid er verdiskapende for våre oppdragsgivere.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver
Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Peder Lund
Seniorrådgiver