Rekruttering

Vårt oppdrag er å levere godt kvalifiserte kandidater til våre oppdragsgivere og sikre at rekrutteringsprosessen gjennomføres effektivt og med høy kvalitet. Trenger du hjelp med rekruttering? Ta kontakt med oss!

Godt rustet til å løse krevende rekrutteringsoppdrag

Capus har en nøye utprøvd metodikk og rekrutteringsprosess, samt et nettverk av kilder og kandidater som sikrer vellykkede løsninger av våre rekrutteringer. I Capus investerer vi mye i å holde oss oppdatert på markedet og jobber kontinuerlig med videreutvikling av nettverk, kontakter og kilder. Vi jobber aktivt med relasjons- og nettverksbygging, for å kartlegge aktuelle bransjer og virksomheter hvor potensielle kandidater befinner seg. Vi er godt rustet til å løse krevende rekrutteringsoppdrag i et marked preget av ressursknapphet.

Tjeneste: Digital rekruttering

Dagens situasjon fordrer alternative løsninger. Vi har tilpasset vår prosess til å kunne foregå 100 % digitalt. Vi kan derfor fortsatt være din samarbeidspartner!

Publisert av Capus AS Torsdag 12. mars 2020

Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av toppledere, ledere og fagspesialister

Capus har solid erfaring med å rekruttere til stillinger innen kompetanseområder som IT, sikkerhet, finans & økonomi, eiendom, salg, markedsføring, jus, HR, compliance og innkjøp/anskaffelser. Vi er bevisste på at bredden ikke skal gå på bekostning av nødvendig spesialisering, og er derfor organisert i team med fagansvarlige, som skal ivareta kompetanseutvikling innen sentrale bransjer og fagområder.

Din langsiktige samarbeidspartner

Vi har ressursene til å være en forutsigbar samarbeidspartner. Capus tar aldri på seg oppdrag eller inngår avtaler vi ikke har kapasitet til å levere på i henhold til eksterne og interne kvalitetskrav.  Det er viktig at alle våre relasjoner blir ivaretatt og blir møtt med profesjonalitet.

Prat med oss om rekruttering

Ta gjerne kontakt med oss ved ønske om mer informasjon om rekruttering og hva vi og våre konsulenter kan bistå med i prosessen.

 

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Grete Andersen

Partner

Johannes Westersø

Partner

Kristian Lennertzen

Partner

Arne H. Underdal-Loktu

Partner