Vil du lede juridisk stab i Riksrevisjonen?

Vil du lede juridisk stab i Riksrevisjonen?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder juridisk stab
Arbeidgiver:
Riksrevisjonen
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner

Jens Gunvaldsen

Revisjonsråd

Vi søker etter leder til vår nyopprettede juridiske stab. Staben skal støtte toppledelsen og bistå organisasjonen ved behov. Leder vil få ansvaret for å bygge opp staben og etablere et juridisk fagmiljø. Dette innebærer faglig og administrativt ansvar, inkludert personalansvar.
Leder for juridisk stab vil få innblikk i unike problemstillinger i kraft av vår særegne konstitusjonelle rolle som Stortingets kontrollorgan, i tillegg til en ellers variert oppgaveportefølje. Juridisk stab skal ha kompetanse på rettsområder som er særlig viktige ut fra Riksrevisjonens samfunnsoppdrag og arbeidsoppgaver. Vår virksomhet reguleres gjennom lov og instruks. Loven er nå til revisjon i Stortinget, og ny leder vil få ansvaret for implementeringen av denne.

Den juridiske staben må i håndteringen av komplekse saker sikre at alle relevante forhold er tilstrekkelig belyst i saksbehandlingen. Valg og avveininger må formidles på en forståelig måte internt, i møte med Riksrevisjonens kollegium (vårt øverste organ) og med eksterne juridiske miljøer. Dette forutsetter gode kommunikasjonsevner. Den juridiske staben vil kunne trekke på juristkompetanse i våre fagavdelinger, men også innhente ekstern kompetanse ved behov. Funksjonen som personvernombud skal legges til juridisk stab.

Leder for juridisk stab vil organisatorisk være underlagt revisjonsråden. I enkelte saker vil leder forholde seg direkte til Riksrevisjonens daglige leder og kollegiet. Staben vil ha ansvaret for å forberede saksgrunnlaget til klagesaksbehandling i kollegiet. Dette gjelder spesielt innsynssaker og sikkerhetsklareringssaker hvor linjen har fattet vedtak.

Riksrevisjonen har et godt arbeidsmiljø, kjennetegnet av engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse innenfor ulike fagfelt. Leder for juridisk stab vil kunne utvikle arbeidsoppgavene i samarbeid med toppledergruppen og kollegiet. Leder for juridisk stab inngår i toppledergruppen.

Arbeidsoppgaver

Som leder av juridisk stab vil du faglig og administrativt lede og delta i arbeidet med oppgaveporteføljen, herunder:

 • Gi råd til toppledelsen og Riksrevisjonens kollegium i komplekse saker og i tolkning og praktisering av lov- og regelverk vi er omfattet av.
 • Bistå organisasjonen, eksempelvis ved å:
  • utrede eller kvalitetssikre juridiske problemstillinger i revisjonsarbeidet
  • bistå Administrasjonsavdelingen i juridiske spørsmål innen avdelingens ansvarsområde. Dette gjelder blant annet sikkerhet, anskaffelser og utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen
  • samarbeide på tvers til beste for Riksrevisjonen som helhet.
 • Behandle varierte saker av ulik kompleksitet og omfang
 • Personalansvar for stabens medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap, juridisk embetseksamen
 • Ledererfaring (prosjekt- og/eller linjeledelse)
 • Relevant erfaring, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning
 • God kjennskap til konstitusjonell rett, offentlig rett, forvaltningsrett og/eller annet lov- og avtaleverk som regulerer vår virksomhet, inkludert vår rolle som statlig arbeidsgiver
 • Erfaring med å jobbe opp mot ulike nivåer i en organisasjon
 • Erfaring med å gi råd og veiledning på komplekse og varierte saksområder i en større virksomhet
 • Erfaring fra utredningsarbeid
 • Erfaring med å veilede og kvalitetssikre juridiske arbeider
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Leder for juridisk stab må være sikkerhetsklarert for nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evne til å opptre med autoritet ved fremleggelse og diskusjon av juridiske saker og problemstillinger, og som jobber godt med andre og ser bidraget ditt som en del av større helhet.

Vi ser etter deg som:

 • har god strategisk forståelse og synliggjør helhet og sammenhenger
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har god evne til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er utviklings- og endringsorientert

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør fra 
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med kolleger med høy kompetanse og store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

  Vitnemål og attester legges ved søknaden.

  Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Om arbeidsgiveren

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.
Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.
Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Peder Lund

Partner

Jens Gunvaldsen
Revisjonsråd