Spennende stilling som HR-rådgiver organisasjons- og kompetanseutvikling

Spennende stilling som HR-rådgiver organisasjons- og kompetanseutvikling
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
HR-rådgiver organisasjons- og kompetanseutvikling
Arbeidsgiver:
Meteorologisk institutt
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Oddvar Paulsen

Direktør Organisasjon og samfunnskontakt

Kristine Sandstå

Partner
HR-avdelingen inngår i Enhet for organisasjon og samfunnskontakt, og består av 5 medarbeidere i tillegg til HR-sjef. METs strategi (strategi.met.no) setter tydelige ambisjoner for hvordan METs organisasjon skal utvikles årene som kommer, og HR-avdelingen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Som rådgiver i HR-avdelingen vil du jobbe i hele spennet fra strategi til operative oppgaver. Rollen som rådgiver for organisasjons- og kompetanseutvikling vil være todelt. Du vil ha et særlig ansvar for utviklingsoppgaver innen organisasjons- og kompetanseutvikling og vil være HR-avdelingens fagperson på dette området. I tillegg vil du som del av HR-teamet bistå ledere og ansatte i generelle HR-faglige oppgaver, og være hovedkontakt mot en eller flere av divisjonene. Stillingen rapporterer til HR-sjef.

Stillingens arbeidsoppgaver
 • Rådgi og bistå ledere i planlegging, gjennomføring og implementering av utviklings- og endringstiltak
 • Videreutvikle METs satsing på lederutvikling og etablere introduksjonsprogram for nyansatte
 • Pådriver for effektivisering av administrative arbeidsprosesser.
 • Bistå og veilede ledere og ansatte i generelle og operative HR-oppgaver, eks sykefraværsoppfølging, ansettelsessaker mv.

Faglige kvalifikasjoner og erfaring
 • Du må ha relevant høyere utdanning, gjerne med en HR-faglig spesialisering
 • Du må ha operativ erfaring med organisasjons- og kompetanseutvikling i større organisasjoner, gjerne fra offentlig sektor
 • Det er en fordel om du har operativ erfaring med lederstøtte fra en HR-avdeling
 • Det er en fordel med kjennskap til lov- og avtaleverk som gjelder for endringsprosesser i statlige virksomheter
 • Du må ha gode ferdigheter i bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer. Erfaring med digitale HR-systemer er en fordel
 • Arbeidsmiljøet ved MET er delvis internasjonalt og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk i tillegg til norsk er derfor en fordel

Personlige egenskaper
 • Du motiveres av å jobbe i hele spennet fra strategi til operative oppgaver
 • Du er proaktiv og løsningsorientert og ønsker å bidra til at HR-avdelingen lykkes som team
 • Du evner å bygge relasjoner og har gode samarbeidsevner
 • Du er analytisk, evner å jobbe metodisk og har høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer i et trivelig miljø
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Lønn som seniorrådgiver i lønnsspenn 670 000 - 780 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå; hemmelig.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Les mer her.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Capus v/Kristine Sandstå, seniorrådgiver, tlf.: 977 29 641 eller til Meteorologisk institutt v/Oddvar Paulsen, direktør for organisasjon og samfunnskontakt, tlf.: 9168 1312.

Om arbeidsgiveren

Meteorologisk institutt (MET) har ansvaret for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål i Norge, og er underlagt Klima- og miljødepartementet. Siden etableringen i 1866 har Meteorologisk institutt stått sentralt i utviklingen av meteorologifaget, og er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø innen værvarsling og klimaforskning.

Vår visjon er: Vi sikrer liv og verdier, med tjenester i verdensklasse. Gjennom våre tjenester skal vi bidra til at myndigheter, næringslivet og allmennheten kan ivareta sine interesser for sikring av liv og verdier, blant annet ved å forstå konsekvensene av varslet vær og klimaendringene. Tjenestene våre utvikles og leveres gjennom verdikjeder med sterke forskermiljø og dyktige medarbeidere innen mange forskjellige disipliner.

Våre konsulenter

Oddvar Paulsen
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt

Kristine Sandstå

Partner