Er du en trygg jurist med ønske om å jobbe med varierte oppgaver innen styring og forvaltning?

Er du en trygg jurist med ønske om å jobbe med varierte oppgaver innen styring og forvaltning?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Juridisk rådgiver/seniorrådgiver
Arbeidgiver:
Statens Jernbanetilsyn
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Vi i Statens jernbanetilsyn søker en erfaren jurist (rådgiver/seniorrådgiver) til vår avdeling for styring og fellestjenester. Som jurist i SJT vil du få muligheten til å jobbe med varierte juridiske oppgaver innen styring og forvaltning av organisasjonen. Du bør derfor være allsidig og trives med å jobbe innenfor flere områder. Du vil bistå i tilsynets arbeid med personvern, offentlige anskaffelser og oppgaver innen forvaltningsrett i et bredt perspektiv, typisk innen arkiv, offentlighetslova, kontraktsrett, arbeids- og statsansattrett, økonomireglementet, og andre områder. Du vil også jobbe med personvern sammen med personvernombud, være koordinator på personvernområdet og juridisk rådgiver innen alle administrative områder i SOF.

Som eneste jurist i avdelingen krever det at du evner og trives med å arbeide selvstendig. Samtidig er det viktig at du ser verdien av samarbeid med fagpersonene i avdelingen og tilsynet for øvrig, og gjennom dialog med disse klarer å finne gode og praktiske løsninger på utfordringer som oppstår. Vi tror vår nye medarbeider har en iboende faglig trygghet og aktivt balanserer denne med ydmykhet og forståelse for andre fagdisipliner. 

Avdelingen består av 12 medarbeidere med ansvar for blant annet økonomi, lønn, arkiv, IKT, virksomhetsstyring, service, anskaffelser, HR og HMS. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. Tilsynet i sin helhet består av 71 medarbeidere. Selv om du vil være eneste jurist i avdelingen, er det naturlig at du ved behov sparrer og samarbeider med våre jurister i øvrige avdelinger. 

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for intern koordinering på personvernområdet samt bistå med rådgivning
 • bistå i juridiske oppgaver innen styring og forvaltning av organisasjonen
 • bistå i anskaffelsesprosesser, hovedsakelig med juridisk kvalitetssikring
 • bistå med rådgivning og kvalitetssikring ved inngåelse og oppfølging av kontrakter
 • yte faglig bistand ved behandling av innsynsbegjæringer
 • juridisk rådgivning og veiledning på øvrige fagområder i avdelingen; arkiv, økonomi, virksomhetsstyring og HR
 • bistå med juridisk rådgivning ellers i organisasjonen ved behov

Noe reising kan forekomme mellom kontorene i Oslo/Trondheim.

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap / cand. jur. 
 • minst 3 års relevant erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring fra fagområdet arbeidsrett

I tillegg vil det være fordelaktig med kompetanse på et eller flere av følgende områder:

 • offentlighetsrett
 • kontraktsrett
 • offentlige anskaffelser
 • personvern

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • god gjennomføringsevne
 • interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • moderne kontorlokaler i Oslo
 • fleksitid og sommertid
 • hjemmekontorordning
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling som rådgiver/seniorrådgiver
 • årslønn i spenn fra kr 550 000 – 850 000,- (lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner)
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene her: https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0  Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Våre konsulenter

Alejandro Saldivar
Avdelingsdirektør Styring og fellestjenester