Ser du på testledelse og testing som din profesjon? Da søker vi deg!

Ser du på testledelse og testing som din profesjon? Da søker vi deg!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver innen testledelse
Arbeidgiver:
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!  

I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.  

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse.   
 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 
 

For å nå vårt mål om å bli et toppmoderne sykehus, er vi avhengige av å produksjonssette en betydelig mengde nye tjenester på ulike arbeidsflater. Vi er derfor på jakt etter en person som ser på testledelse og testing som sin profesjon. All funksjonell testing foregår i tett samarbeid med sykehusets fagfolk, og mye vil skje ute i de ulike kliniske miljøene. Dette er dermed en utadrettet stilling som vil få svært god innsikt i sykehusets digitale reise, samtidig som vi har høyt fokus på sikkerhet og kvalitet. 

  

Arbeidsoppgaver 

 • Bidra til å formulere mål og legge til rette for målinger som sikrer fremdrift og kvalitet 
 • Være en pådriver for god kvalitet i utviklingsarbeidet og gi råd til teamene som planlegger og utfører tester 
 • Veilede i daglige oppgaver og legger til rette for at teamene har verktøyene de trenger for å gjennomføre testing på en god måte 
 • Rapportere på risiko og kvalitet fra test i forhold til testresultatene 
 • Ansvarlig for videreutvikling og kontinuerlig forbedring av testmetodikk 
 • Testfaglig støtte til OUS i sin helhet

Kvalifikasjoner 
 • Høyere utdannelse, lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse 
 • Erfaring med test, testautomatisering og testledelse 
 • Kunnskap om ulike testmetoder og testverktøy 
 • ITSQB-sertifisering eller tilsvarende er ønskelig 
 • Beherske norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper 
 • Opptatt av og motiveres av å bidra til god kvalitet og av kvalitetssikringsarbeid  
 • Stor gjennomføringsvilje og -evne 
 • Du evner å samarbeide med personer fra forskjellige fagmiljøer og er god til å kommunisere     
 • Strukturert, nøyaktig og systematisk 
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Være en nettverksbygger på tvers av virksomheter 

Vi tilbyr 

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå 
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag 
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og -sted 
 • Lønn etter avtale 
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene 

 

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, men avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS. 

 

Dette er rekrutterende organisasjon 

Teknologimiljøene i Oslo universitetssykehus HF (OUS) er fra inneværende år samlet og organisert under den nyopprettede Teknologi og innovasjonsklinikken (TIK). Klinikken består, i tillegg til klinikkstab, av Medisinsk-teknologisk avdeling, Intervensjonssenteret, Avdeling for Teknologi og eHelse og Avdeling for arkitektur og Nye OUS. Det er Avdeling for arkitektur og Nye OUS som nå rekrutterer inntil 25 faste stillinger. Avdelingen er under organisering, men skal bestå av høykompetente fagpersoner innen IKT og MTU (medisinskteknisk utstyr). Avdelingen ledes av Torkel Thune. Kontorplass er i Forskningsveien 2B, men arbeidssted er hele OUS.  

Teknologi og innovasjonsklinikken har definert 5 ansvarsområder/hovedmål: 

 • Fremme pasientens helsetjeneste ved å legge til rette for pasientmedvirkning og mestring.  
 • Ivareta daglig drift og legge til rette for pasientbehandling med høy kvalitet  
 • Utvikle, teste og etablere nye helsetjenester understøttet av teknologiske løsninger 
 • Være et internasjonalt ledende senter for forskning, innovasjon, simulering og undervisning innen fremtidens teknologibaserte medisin 
 • Fremme og koordinere utviklingen av nye tjenester sammen med forskningsmiljøer, innovasjonsklynger, teknologibedrifter og andre eksterne aktører 
   

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte og har et budsjett på ca. 27,5 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Anders Kihle

Seniorrådgiver