Over-/senioringeniør sikkerhetsstyring

Over-/senioringeniør sikkerhetsstyring
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Over-/senioringeniør sikkerhetsstyring
Arbeidgiver:
Statens Jernbanetilsyn
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Det er for tiden særlig stor oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet og hvordan virksomheter identifiserer risiko, arbeider for å forebygge tilsiktede handlinger (sikring) og uønskede hendelser (sikkerhet), og etablerer nødvendig beredskap. Dette gjelder blant annet trusler mot informasjonssikkerhet, sikring av kritiske objekter og farer for hendelser knyttet til klimaendringer.

Statens jernbanetilsyn søker en engasjert fagressurs innen sikkerhet, som vil inneha rollen som over-/senioringeniør sikkerhet. I rollen vil du få meget god innsikt i risikobildet innen bransjene jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger, utvidet kontakt med Statens Havarikommisjon (SHK), samt mulighet for deltagelse i internasjonale fora. Du må like å være i kontakt med virksomheter og fagpersoner i bransjen, og ha god rolleforståelse i møte med virksomhetene.

Stillingen er for tiden plassert i avdelingen for tilsyn, team uønskede hendelser (UH) som har fagansvaret for UH, og som består av tekniske og juridiske fagpersoner. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør tilsyn. 

Ansvarsområder

 • oppfølging av uønskede hendelser (UH)
 • utarbeidelse av statistikk over UH
 • fagressurs på risikoanalyser
 • være en faglig ressurs på andre av avdelingens fagområder og bidragsyter på andre avdelingers områder

Arbeidsoppgaver

 • følge opp relevante uønskede hendelser
 • utarbeide statistikk basert på rapporterte hendelser
 • være fagressurs på risikoanalyser, herunder tolkning av kravene i CSM RA
 • delta i regelverksutvikling og på tilsyn som fagressurs
 • oppfølging av rapporter fra Statens havarikommisjon, samt koordinere oppfølging med SHK kan være aktuelt.
 • saksbehandling av søknader om tillatelser, lisens og sikkerhetssertifikat kan være aktuelt.
 • sørge for nødvendig koordinering mot avdelingsdirektør og teamleder
 • deltagelse i tilsynets øvrige prosesser ved behov

Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med tilsyn. 

Kvalifikasjoner
 • mastergrad fortrinnsvis fra tekniske fag (økonomi, jus eller andre samfunnsvitenskapelige fag kan være relevant med riktig erfaring) Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • kompetanse om og erfaring med sikkerhetsstyring og bruk av risikoanalyser
 • kompetanse om statistikk
 • trygg på bruk av IKT verktøy

I tillegg er det en fordel med kompetanse innen:

 • kompetanse og erfaring fra revisjoner
 • erfaring fra jernbane, taubaner eller fornøyelsesinnretninger
 • kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper

Det er nødvendig å analysere UH for kunne vurdere hvilke tiltak som må iverksettes, noe som stiller krav til gode analytiske evner, fokus på gjennomføring og resultater, og evne til å sørge for fremdrift og involvering. Vi legger stor vekt på samhandling og samarbeid på tvers i organisasjonen, og gode samarbeidsevner er derfor en forutsetning for å lykkes. Du må være strukturert, selvstendig og ha et godt overblikk.

Vi tilbyr
 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • sentrale og moderne kontorlokaler i Oslo
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling som over-/senioringeniør, årslønn i spenn fra 550 000 til 850 000 kroner (lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner)
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi vet at det er mange som ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å kunne jobbe hjemmefra. Dette har vi ordninger for. I tillegg tilbyr vi sommertid. 

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene her: https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0 . Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

Våre konsulenter

Øystein Ravik
avdelingsdirektør tilsyn