Fagsjef psykisk helsevern søkes!

Fagsjef psykisk helsevern søkes!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagsjef Psykisk Helsevern
Arbeidsgiver:
Helse Sør-Øst RHF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Ann Cecilie Skule

Direktør psykisk helsevern og rusbehandling
Enhet for Psykisk Helsevern og Rusbehandling er organisert under Avdeling for Medisin og Helsefag i Helse Sør-Øst RHF og bidrar til ivaretakelse av «sørge-for»- ansvaret innen fagområdene psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering. Enheten bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen psykisk helsevern. Ved anskaffelser innenfor psykisk helsevern og rusbehandling definerer enheten behov, bistår i anskaffelsesprosesser og følger opp private avtaleparter.

Stillingen som fagsjef er for deg som er legespesialist i psykiatri som ønsker å arbeide overordnet med utvikling av fag, kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er en stilling der du vil utrede og fremstille beslutningsgrunnlag for saker som skal legges frem for avdelingsdirektør eller andre beslutningsorgan. Du vil også rapportere direkte til avdelingsdirektør for Psykisk Helsevern og Rusbehandling.

Andre arbeidsoppgaver:
 • Organisering og gjennomføring av prosjekter
 • Videreutvikle faglige nettverk og delta i styrings- og referansegrupper, internt og mot eksterne samarbeidsparter
 • Andre ansvarsoppgaver som er tilpasset kompetansen du innehar.
Kvalifikasjoner
 • Legespesialist i psykiatri
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid, prosjektledelse, endringsledelse, saksbehandling og utredning- og utviklingsarbeid
 • Ledererfaring kan være en fordel
 • Kunnskap om helsetjenestens organisering, styring og finansiering
 • Svært gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig, forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger
 • Trives i et tverrfaglig miljø og har gode samarbeidsevner
 • God rolleforståelse og systemforståelse
 • Nytenkende, initiativrik, systematisk og resultatorientert
 • Evne til å motivere og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringskraft
Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • En sentral og utfordrende stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt tverrfaglig kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien.
Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Opplysninger om søkere kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven §25. Søkere vil bli varslet om dette i forkant.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Grete Andersen (Capus) på tlf. 911 37 005, eller Ann Cecilie Skule (Helse Sør-Øst) på tlf. 920 32 854.
 

Om arbeidsgiveren

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 95 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.
Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse- sorost.no

Våre konsulenter

Grete Andersen

Partner

Ann Cecilie Skule
Direktør psykisk helsevern og rusbehandling