NRK ser etter en ny Informasjonssikkerhetsleder!

NRK ser etter en ny Informasjonssikkerhetsleder!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Informasjonssikkerhetsleder
Arbeidsgiver:
NORSK RIKSKRINGKASTING AS
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Christoffer Røstad

Rådgiver
Som Informasjonssikkerhetsleder (CISO) skal du bidra til å styrke det forebyggende og systematiske sikkerhetsarbeidet i NRK. Informasjonssikkerhetsleder har hovedansvaret for ledelsessystemet for sikkerhet og skal gjennom gode og involverende prosesser videreutvikle ledelsessystemet og bidra til at NRK kan møte et trusselbilde i stadig endring. 

NRK har etablert et ledelsessystem for sikkerhet basert på ISO27001 som ramme for arbeidet. NRK har en egen enhet som har det operative ansvaret for IT-sikkerhet. I rollen som Informasjonssikkerhetsleder vil du ha ansvaret for at det stilles krav til sikkerhet i NRK, samt å systematisere sikkerhetsarbeidet.
 
NRK har gjennom kringkastingslov og forskrift nasjonale forpliktelser knyttet til å bringe meldinger fra statsmyndighet i krise og i krig, i tillegg til at NRKs journalistiske oppdrag skal beskyttes. Dette gir klare føringer for NRKs prioriteringer og setter standard for sikkerhetsarbeidet i organisasjonen. 
 
Informasjonssikkerhetsleder i NRK rapporterer til NRKs sikkerhetssjef og inngår i avdelingen Sikkerhet og beredskap som er en del av kringkastingssjefens stab. Sikkerhet og beredskap har et helhetlig, overordnet og strategisk ansvar for sikkerheten innen alle NRKs virksomhetsområder. Avdelingen består av til sammen 10 personer og jobber med blant annet personellsikkerhet, fysisk sikring, brannsikkerhet, sendesikkerhet, kriseledelse og øvelser.

En del av NRKs virksomhet er underlagt sikkerhetsloven og informasjonssikkerhetsleder har ansvaret for rutiner og prosesser knyttet til dette.

Arbeidsoppgaver 
 • Videreutvikle og følge opp NRKs ledelsessystem for sikkerhet 
 • Oppdatere styrende dokumenter i tråd med strategier, rammeverk og regulatoriske krav. 
 • Bidra til å implementere krav til informasjonssikkerhet i organisasjonen 
 • Bidra til at det gjennomføres risikovurderinger i organisasjonen ved innføring av nye eller ved endring av eksisterende løsninger 
 • Drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet
 • Være faglig rådgiver for alle deler av organisasjonen, og særskilt inn mot systemeiere, systemansvarlige, IT-drift og toppledelse

Kvalifikasjoner 
Vi søker deg med god kompetanse innen informasjonssikkerhet og erfaring fra større organisasjoner. Du evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder og kommuniserer godt med alle deler av virksomheten. 
Du har:
 • Høyere utdanning innen IT, administrasjon/ledelse eller annen relevant fagbakgrunn. 
 • Erfaring og kompetanse innen informasjonssikkerhet på et strategisk nivå  
 • Sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og/eller dokumentert kunnskap om relevante standarder, eksempelvis ISO27001
 • God kjennskap til sikkerhetsloven
 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
Ønskelig erfaring 
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner der informasjonssikkerhet er forretningskritisk 
 • Erfaring og god forståelse for regulatoriske problemstillinger knyttet til tjenesteutsetting og personvern 
 • Kunnskap og god forståelse for IT sikkerhetsarkitektur 
 • Deltakelse inn i relevante prosjekter
Personlige egenskaper 
 • Du er flink til å tilpasse informasjon til målgruppene i virksomheten. Det er viktig for oss at du evner å se informasjonssikkerhet i sammenheng med virksomhetens mål 
 • Selvstendig og initiativrik 
 • Løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner 
 • Opptatt av fagfeltet informasjonssikkerhet og ønsker faglig videreutvikling 
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr 
 • Faglig utfordrende rolle med betydelig samfunnsansvar 
 • Dyktige og hyggelige kolleger i et godt arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale ihht NRKs lønnsnivå og avtaleverk 
 • Muligheten til å arbeide tett på det operative i virksomheten
Stillingen krever sikkerhetsklarering for HEMMELIG.
 

Om arbeidsgiveren

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Christoffer Røstad

Rådgiver