Er du Bymiljøetatens nye divisjonsdirektør for prosjektdivisjonen?

Er du Bymiljøetatens nye divisjonsdirektør for prosjektdivisjonen?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Divisjonsdirektør prosjektdivisjonen
Arbeidsgiver:
Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Ida Kristiansen

Rådgiver Research og Analyse
Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, sykkelveier, turveier, broer, torg, møteplasser, parker, friområder, bytrær, strender, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord. Oslo kommune har høye miljøambisjoner og jobber målrettet med klima- og miljøtiltak i prosjektene våre, med et mål om utslippsfri anleggsdrift innen 2025.

Prosjektdivisjonen er ca. 110 ansatte og har ansvar for planlegging og gjennomføring av et stort antall prosjekter. Dette innebærer etablering og oppgradering av gater, byrom, parker, friområder og idrettsanlegg. Bymiljøetaten er byggherre for over 150 prosjekter og har for tiden et årlig investeringsbudsjett på om lag 1 milliard kroner. For å sikre god og effektiv styring av divisjonen søker vi etter en dyktig og engasjert divisjonsdirektør med gode lederegenskaper. 

Som divisjonsdirektør har du ansvar for å organisere, styre og gjennomføre en stor prosjektportefølje og for å lede et sterkt kompetansemiljø. Du vil i tillegg ha ansvar for en egen ledergruppe bestående av fem avdelingsdirektører og divisjonscontroller. Divisjonsdirektøren inngår i etatens toppledergruppe og rapporterer til etatsdirektør.

Arbeidsoppgaver
 • Lede Prosjektdivisjonens leveranser innen prosjektstyring og –gjennomføring i samsvar med styrende dokumenter og retningslinjer
 • Sikre at beste praksis overføres og implementeres i egen organisasjon
 • Utarbeide og følge opp mål og planer for fremdrift, kvalitet og sluttkostnad i prosjektporteføljen
 • Ivareta god risikostyring og sikre god internkontroll
 • Lede divisjonens rapporteringsprosesser, inkludert årlig plan-, strategi- og budsjettprosess
 • Personalansvar for avdelingsdirektørene i divisjonen
 • Sikre god koordinering og samarbeid med relevante virksomheter i Oslo kommune, spesielt innen byutviklingsområdet
 • Være en faglig sterk rådgiver og sparringspartner for etaten og etatsledelsen
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad innen relevant fagområde. Bachelorgrad og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring fra stor og kompleks virksomhet. Det er ønskelig med erfaring fra å lede ledere
 • Relevant erfaring fra økonomi- og risikostyring, og god merkantil forståelse 
 • God innsikt i prosjektgjennomføring, samt organisatoriske og styringsmessige rammebetingelser
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og styring av større prosjektporteføljer
 • Det er en fordel med erfaring fra og god kjennskap til rammebetingelsene for anskaffelser i offentlig sektor
Personlige egenskaper
 • Du er en ansvarsfull og trygg leder, med gode samhandlingsevner
 • Evne til å se helhet og å lede ledere i en prosjektintensiv organisasjon, herunder styre en større prosjektportefølje 
 • God rolleforståelse
 • Du har gode strategiske og analytiske egenskaper, og er opptatt av kvalitet i leveranser
 • Du er strukturert, proaktiv og beslutningsdyktig med stor gjennomføringsevne
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Du jobber godt selvstendig, og har evne til å motivere og engasjere til samarbeid

Arbeidsmiljø er viktig for oss, og du må identifisere deg med våre verdier brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt.  


Vi tilbyr
 • Mulighet til å bidra til utviklingen av Oslo gjennom å levere prosjekter som bidrar til en aktiv, grønn, trygg og vakker by for alle 
 • Spennende lederoppgaver og godt arbeidsmiljø blant engasjerte ledere, prosjektledere og byggledere
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønn etter avtale

 

Relevante vitnemål og attester skal legges ved søknaden elektronisk. Om dette ikke er mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 13. mars 2023 
For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med våre konsulenter i Capus, Erling Lampe på tlf. 991 60 110, eller Ida Kristiansen på tlf. 452 82 258.

Om arbeidsgiveren

Bymiljøetaten er en etat med cirka 1000 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.

Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser.

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Våre konsulenter

Ida Kristiansen
Rådgiver Research og Analyse

Erling Lampe

Partner