Stortinget søker ny leder for konstitusjonell avdeling

Stortinget søker ny leder for konstitusjonell avdeling
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingssjef konstitusjonell avdeling
Arbeidsgiver:
Stortinget
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner

Kyrre Grimstad

Direktør Stortinget
Konstitusjonell avdeling har 57 fast ansatte og er inndelt i seks seksjoner. Avdelingens hovedoppgave er å ivareta de funksjoner som knytter seg til virksomheten Stortinget utøver som konstitusjonelt og parlamentarisk organ. Avdelingen tilrettelegger for den parlamentariske saksbehandlingen i Stortinget. Avdelingen har også et overordnet faglig ansvar for konstitusjonelle spørsmål og spørsmål knyttet til prosedyren for behandling av saker i Stortinget. 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Til stillingen ligger resultat- og personalansvar for en avdeling med engasjerte og faglig kompetente medarbeidere. Avdelingssjefen rapporterer til Stortingets direktør og er med i direktørens ledergruppe. Avdelingssjefen deltar også fast i møter i Stortingets presidentskap, og vil være en sentral rådgiver for presidentskapet, direktøren og direktørens ledergruppe. 

Stortingets administrasjon har ambisiøse mål om modernisering og kontinuerlig utvikling, blant annet gjennom økt digitalisering av administrasjonens arbeid med den parlamentariske saksbehandlingen. Det forventes at avdelingssjefen tar en aktiv rolle i dette arbeidet. Avdelingssjefen må også kunne levere gode beslutningsgrunnlag til Stortingets presidentskap og direktørens ledergruppe.

Som ledd i arbeidet med utvikling av administrasjonen må det påregnes endringer i avdelingens og avdelingssjefens ansvarsområder. 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Vi søker en fremragende jurist med gode lederegenskaper. 

Til stillingen kreves mastergrad i rettsvitenskap og betydelig relevant arbeidserfaring. Det kreves god kjennskap til de konstitusjonelle reglene for Stortingets virksomhet, og erfaring med å drive faglig rådgivning tett opp mot politiske prosesser. 

Det legges stor vekt på ledererfaring, og det er en fordel med erfaring med å lede i endring. Avdelingssjefen må kunne lede gjennom ledere, og evne å skape motivasjon og samhold mellom høyt kompetente medarbeidere.  

Den som ansettes må også 

  • ha evne til å tenke strategisk og se hele virksomheten i sammenheng
  • ha evne til raskt å sette seg inn i ulike tema og kunne gi råd om komplekse problemstillinger
  • være strukturert og ha gode kommunikasjonsevner og god gjennomføringsevne
  • være fleksibel og ha gode samarbeidsevner 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning, og det er en fordel med gode engelskkunnskaper. 

Den som ansettes, må være innstilt på stor arbeidsbelastning i perioder, og generelt være fleksibel med hensyn til arbeidstid. 
Stillingen krever sikkerhetsklarering for Strengt hemmelig. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass med et hyggelig arbeidsmiljø.
Stillingen lønnes i henhold til statens lederlønnssystem. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I henhold til offentleglova kan opplysninger om en søker bli offentliggjort, selv om søkeren har reservert seg for dette. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Kyrre Grimstad på telefon 996 47 445, eller til konsulenter i Capus, Peder Lund på telefon 977 35 088 eller Kristine Sandstå på telefon 977 29 641.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 12. mars 2023. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt ettersendes per post til Stortinget postboks 1700 sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.


Her er lenke til vår personvernerklæring:
 https://www.stortinget.no/personvern-rekruttering
Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Peder Lund

Partner

Kyrre Grimstad
Direktør Stortinget