Norsk nukleær dekommisjonering søker fire fagansvarlige til avdeling dekommisjonering

Norsk nukleær dekommisjonering søker fire fagansvarlige til avdeling dekommisjonering
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagansvarlige dekommisjonering
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
Halden
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Lene Cathrine Rexten

Avdelingsleder dekommisjonering

Ida Kristiansen

Rådgiver Research og Analyse

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Ønsker du en nøkkelrolle som faglig ansvarlig og bli en del av et fagteam som skal planlegge oppryddingen etter Norges atomhistorie? Bli med på samfunnsoppdraget sammen med Norsk nukleær dekommisjonering!

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering og avviklingen av norsk nukleær virksomhet. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte, og som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

Avdeling dekommisjonering i sektor teknisk skal nå skape et team for dekommisjonering som første av sitt slag og ser i den anledning etter kloke hoder som kan bidra med å styrke avdelingens kunnskap og kompetanse. Teamet vi nå setter sammen vil bestå av 4 seniorrådgivere med ulike roller/ansvarsområder. Vi ønsker nye kollegaer med ulike bakgrunn og erfaring.

I avdeling dekommisjonering blir du en av NNDS nøkkelpersoner som vil ha ansvaret for å planlegge nedbyggingen av Norges atomforskningsreaktorer. Vi har en åpen og inkluderende kultur, dynamiske hverdager med høyt tempo. Du vil få en aktiv og sentral rolle i arbeidet vi i nå skal begi oss ut på!
Vi ser både etter deg som har høy grad av nysgjerrighet og læringslyst, da vi kan tilby omfattende opplæring og kompetanseheving på fagområdet, eller deg som allerede har riktig kunnskap og erfaring med lyst og evne til å dele den med flere. Vi ser etter deg som kan ta initiativ og ansvar, og som trives med en systematisk tilnærming til faget. Vi verdsetter din gjennomføringsevne, og vi som allerede jobber i en av Norges mest spennende og samfunnsviktige statlige etater er opptatt av både samarbeid og autonomi i arbeidet vi utfører.

Vi ser frem til å ta imot nye kollegaer som har driv og pågangsmot, og som ønsker å lære seg dekommisjonering. Vi ser for oss at du trives med å bygge relasjoner og ser positivt på de spennende prosjektene vi har i vente. Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke avdelingens arbeid. Stillingene vil rapportere organisasjonsmessig til avdelingsleder dekommisjonering og faglig til faggruppeleder dekommisjonering.

Kjenner du deg igjen, og ønsker å være en del av teamet som skal sette ny kunnskap ut i praksis? Vi oppfordrer til å spesifisere i søknadsteksten hvilken rolle/ansvarsområde du er mest interessert i, eller om du er interessert i flere. Søker du uten preferanse(r), men med relevant utdanning og ønske om å lære og utvikle deg på området vil du kunne bli vurdert for alle de fire områdene. Vi ser frem til å høre fra deg!

Stillingenes formål – teamets viktigste arbeidsmål

Hensikten med teamet er å ivareta arbeidet med å planlegge og gjennomføre dekommisjonering av alle nukleære anlegg i Norge i mange år fremover i tid.  Teamet skal bidra til å utvikle og planlegge både dekommisjonering samt behandling av radioaktivt avfall.

 

Rolle/ansvarsområde 1: Demontering og riving

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å utarbeide og planlegge demontering, riving og arbeidsplanlegging etter gjeldende prinsipper, samt utarbeide planer for dekommisjonering på ulike nivåer for IFEs atomanlegg på Kjeller og Halden, og eventuelle fremtidige anlegg på nye lokasjoner.  Du vil også ha ansvar for at dekommisjoneringsplanene blir gjennomført etter gjeldene prinsipper. Som team er det viktig at dere jobber mot et felles mål og det må påregnes å bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

 

Rolle/ansvarsområde 2: Dekontaminering

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å planlegge og bestemme behandlingsmetoder for korrekt dekontaminering av radioaktiv forurensning ved demontering og riving i henhold til gjeldende regelverk og forskrifter. En viktig arbeidsoppgave som er tillagt denne rollen er å bestemme metodikk for dekontaminering og behandling av avfall.  Som team er det viktig at dere jobber mot et felles mål og det må påregnes å bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

 

Rolle/ansvarsområde 3: Dekommisjoneringsavfall

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å etablere og ivareta behandlings- og mottakskriterier i henhold til NNDs ledelsessystem for avfallshåndtering fra produsent til mottaker. Videre vil du få ansvar for å utvikle og planlegge ulike avfallsruter for avfall fra dekommisjoneringen, samt iverksette NND’s hovedprosess for avfallshåndtering, herunder mottak, behandling, mellomlagring og transport.  Etablere og oppdatere avfallsplaner for alt radioaktivt avfall fra de norske forsknings-reaktorene og andre sektorer (helse, forsvar, etc). Du skal også Identifisere, lage og oppdatere behandlings- og mottakskriterier for håndtering av alt radioaktivt avfall, samt identifisere tekniske forskrifter og krav, og sørge for at disse kravene blir ivaretatt. Som team er det viktig at dere jobber mot et felles mål og det må påregnes å bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

 

Rolle/ansvarsområde 4: Karakterisering og strålevern

Arbeidsoppgaver

Ansvar for planlegging av strålevern under utførelse i henhold til sikker jobbanalyse og gjeldende regelverk. Du vil videre få i oppgave å ivareta og planlegge for nødvendige karakteriseringskampanjer, samt planlegge operativt strålevern knyttet til planlegging for dekommisjonering og avfallsbestemmelse. Bistå sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) i å utvikle metodikk for friklassing. Som team er det viktig at dere jobber mot et felles mål og det må påregnes å bli tillagt andre arbeidsoppgaver.
 

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på bachelor-/masternivå innen tekniske ingeniørfag som maskin, kjemi, fysikk, bygg eller lignende

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Relevant erfaring fra aktuelt fagområde, ønskelig minimum 3-5 års arbeidserfaring
 • Viktig at du har god teknisk forståelse, og ha evnen til å se helhetlig, sammenhenger og avhengigheter i prosessarbeid

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Det er ønskelig med erfaring fra

 • Prosjektarbeid
 • Arbeid med avfallshåndtering
 • Arbeidsplanlegging i byggeprosjekter
 • Operativt strålevern
 • Metallurgi/overflatebehandling
 • Risiko- og sikkerhetsanalyse
 • Utredninger og saksbehandling

 

De ulike kvalifikasjonene vil vektlegges ut fra rolle/ansvarsområde.
 

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i stillingen, må du:

 • Være nysgjerrig, lærevillig og initiativrik
 • Ha evnen til å kunne planlegge i et langtidsperspektiv
 • Være selvgående
 • Ha et ønske å bidra til et godt arbeidsmiljø ved å være en omgjengelig og imøtekommende person
 • Ha noe relevant arbeidserfaring

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.  I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.
 

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Omfattende opplæring og kursing på fagområdet
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån  

 

Stillingene lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 540 000,- til kr. 873 650,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Arbeidssted: Halden eller Kjeller. Det må påregnes jevnlig tilstedeværelse begge lokasjoner, men med ett av dem som fast arbeidssted. Også annen reisevirksomhet må påregnes.

 

Generelle opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
 
Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Noe for deg?

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Avdelingsleder dekommisjonering Lene Rexten på tlf. +47 413 04 634  eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Sondre Kjelsrud på tlf. +47 986 52 622, Ida Kristiansen på tlf. +47 452 82 258, Emilia Lundahl Otterhals på tlf. +47 480 38 088, eller Jan Rune Dimmen på tlf. +47 994 09 622.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Lene Cathrine Rexten
Avdelingsleder dekommisjonering
Steinar Nilsen
Partner
Ida Kristiansen
Rådgiver Research og Analyse

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse