Norsk nukleær dekommisjonering søker faggruppeleder dekommisjonering!

Norsk nukleær dekommisjonering søker faggruppeleder dekommisjonering!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Faggruppeleder dekommisjonering
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Lene Cathrine Rexten

Avdelingsleder dekommisjonering

Ønsker du en nøkkelrolle som faglig leder i oppryddingen av Norges nukleære virksomhet? Norsk nukleær dekommisjonering søker faggruppeleder dekommisjonering!

NNDs verdier – trygg, troverdig og ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Divisjonen står nå på startstreken i et stort utviklings- og opprydningsarbeid gjennom samfunnsoppdraget som skal løses for å avvikle Norges nukleære virksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

NND søker nå en motiverende, dedikert og løsningsorientert faggruppeleder dekommisjonering som vil bidra med støtte og forbedring av oppgaver og prosesser til sektorens fagområder. Som vår nye faggruppeleder vil du spille en nøkkelrolle i å implementere og vedlikeholde NNDs hovedprosess for dekommisjonering, samt etablere og sikre gjennomføringen av planer knyttet til dekommisjoneringen. Videre vil du ha det faglige ansvaret for det nye teamet av fagansvarlige vi nå skal få på plass i avdeling dekommisjonering, samt bistå og støtte hele NND faglig innen området.

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke sektorens arbeid samtidig som du får utviklingsmuligheter og ansvar. Stillingen rapporterer til avdelingsleder dekommisjonering.

Ansvarsområde(r)

 • Faglig overordnet ansvar for utvikling av prosesser, planer og metodikk for dekommisjonering av Norges nukleære virksomhet
 • Bistå avdelingsleder med å utvikle og faglig lede fagmiljøet i avdeling dekommisjonering

 

Arbeidsoppgaver

Du vil lede og utvikle et sterkt fagmiljø og jobbe med faglige spørsmål, arbeidsprosesser, metoder, organisasjon og kultur hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Du vil bidra til utarbeidelse av gode diskusjon- og beslutningsgrunnlag som understøtter sektorens mål og etatens strategiske retning. Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter.

Et utvalg av arbeidsoppgaver du vil få hos oss:

 • Delta i arbeidet med å utvikle planer for dekommisjonering, basert på nasjonale og internasjonale anbefalinger samt NNDs strategi og politikk innen området
 • Bidra med opplæring, veiledning og prosjekt- og arbeidsledelse
 • Faggruppeleder vil ha overordnet ansvar for avdelingens fagområde dekommisjonering, herunder:
  • Riving og demontering
  • Dekontaminering
  • Avfall
  • Karakterisering og strålevern
 • Bistå sektor administrasjon og egen sektor med evaluering av gjeldende nasjonal og internasjonal erfaring angående kostnad ved avfallshåndtering og dekommisjonering av atomanlegg, inkludert sammenligning med faktiske kostnader
 • Bistå ved anskaffelser


Kvalifikasjoner

 • Relevant naturvitenskapelig eller teknisk utdannelse på minimum bachelornivå fra universitet eller høgskole
 • Ledererfaring på relevant faglig nivå
 • Erfaring med rollene som prosjekteier og prosjektleder

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.


Det er ønskelig med:

 • Ønskelig med erfaring fra relevante prosjekter innen demontering/dekommisjonering


Personlige egenskaper

 • Faglig trygghet og integritet
 • Ansvarlig, strukturert og systematisk
 • Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og skape godt samarbeid
 • Liker en arbeidshverdag som er i stadig endring
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God formuleringsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for og evne til å tilegne ny kunnskap og benytte denne i praksis


NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.  I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.  


Vi tilbyr


NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingene lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 540 000,- til kr. 873 650,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet.   For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted: Halden eller Kjeller. Det må påregnes jevnlig tilstedeværelse begge lokasjoner, men med ett av dem som fast arbeidssted. Også annen reisevirksomhet må påregnes. 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 

 

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Avdelingsleder dekommisjonering Lene Rexten på tlf. +47 413 04 634 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032.  

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Steinar Nilsen
Partner

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Lene Cathrine Rexten
Avdelingsleder dekommisjonering