Norsk nukleær dekommisjonering søker rådgiver/seniorrådgiver anskaffelser!

Norsk nukleær dekommisjonering søker rådgiver/seniorrådgiver anskaffelser!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver anskaffelser
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Eivind Gerhardsen

Økonomisjef

Vi søker en ny anskaffelsesrådgiver til vårt anskaffelsesteam. Til denne stillingen ser vi etter deg som har interesse for fagfeltet, og gjerne har lang erfaring med offentlige anskaffelser. Du kommer til å være en del av et team som er ansvarlig for gjennomføring av anskaffelsesprosessen fra A til Å. Du vil få mye ansvar og god mulighet til utvikling i en selvstendig stilling sammen med andre anskaffelsesrådgivere. Motiveres du også av samfunnsoppdraget vårt om å rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte, håper vi å høre fra deg.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Anskaffelsesteamet er en del av avdeling for økonomi og anskaffelser.

Avdelingen består av et dedikert team med ansvar for organisering, gjennomføring og oppfølging av NNDs prosesser og leveranser innenfor økonomi- og anskaffelsesområdet. I 2023 skal det gjennomføres anskaffelser og avrop for ca. 500 millioner kroner. Vi er en organisasjon under oppbygning og ser etter deg som ønsker å bidra til vårt samfunnsoppdrag og videreutvikling av fagområdet.

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. Stillingen rapporterer til økonomisjef i sektor administrasjon. 
 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Gjennomføre anskaffelser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser, Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) og interne rutiner, herunder gjennomføre avrop og minikonkurranser
 • Veilede og bistå organisasjonen ved forberedelser og gjennomføring av anskaffelser
 • Bruk av konkurransegjennomføringsverktøy, KGV
 • Bistå med å oppdatere rutiner, maler og systemer på anskaffelsesområdet
 • Kontraktsadministrasjon og leverandøroppfølging
 • Utarbeide og administrere oversikter over avtaler og avrop som sikrer grunnlag økonomi og budsjettoppfølging
 • Andre relevante oppgaver kan bli lagt til stillingen
 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Høyere utdanning innen, samfunnsfag, administrative fag eller økonomiske fag, juridiske fag, minimum på bachelornivå. Lang og relevant erfaring fra offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging kan kompensere for krav om utdanning
 • Kunnskap om og relevant erfaring med anskaffelser i offentlig sektor, herunder lov- og forskrift om offentlige anskaffelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk


Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy
 • Kjennskap til Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA)
 • Erfaring med bruk av standard avtaler (Statens standard avtaler, Norsk Standard)
 • Kurs, sertifisering innen offentlige anskaffelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, strukturert og evnen til å jobbe selvstendig
 • Nysgjerrig og god på å tilegne seg nødvendig kompetanse
 • Lyttende med god samarbeids- og formidlingsevne
 • Bevarer roen i hektiske situasjoner
 • Evne til å se helhet og håndtere mange varierte saker samtidig
 • Etisk forståelse og integritet

 

Vi tilbyr


NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • Arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån


Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver, stillingskode 1434 i lønnsspennet fra kr. 485 000,- kr.615 000 til, eller seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 553 500,- til kr. 728 100,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Hovedarbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er også mulig, etter avtale, å jobbe fra NNDs lokaler på Kjeller. Det må påregnes noe reisevirksomhet til hovedkontoret i Halden.

 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Eivind Gerhardsen
Økonomisjef