Erfaring og interesse for IT-arkitektur og ønsker en samfunnsviktig jobb? Norsk nukleær dekommisjonering søker virksomhetsarkitekt!

Erfaring og interesse for IT-arkitektur og ønsker en samfunnsviktig jobb? Norsk nukleær dekommisjonering søker virksomhetsarkitekt!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver virksomhetsarkitektur
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Maria Caroline Skrede

Rådgiver Research og Analyse

Har du erfaring og interesse for IT-arkitektur og ønsker en samfunnsviktig jobb? Norsk nukleær dekommisjonering søker virksomhetsarkitekt!  

NNDs verdier – trygg, troverdig og ansvarlig 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Til sektor virksomhetsstyring søker vi i den anledning en faglig dyktig kollega til vårt team som seniorrådgiver virksomhetsarkitekt.   

NND er en statlig etat etablert i 2018 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære organisasjon til NND. 

Organisasjonen er i utvikling. Du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke og utvikle avdelingens arbeid. NND har svært liten teknisk gjeld og utvikler en spennende, moderne IT-teknisk plattform der alt er nytt. NND har høye krav til sikkerhet, og plattformen vår skal behandle og sikre verdier som er underlagt sikkerhetsloven. 

Stillingen rapporterer til avdelingsleder IT. Avdelingen har ansvar for leveranse av alle IT-tjenester til NND og skal støtte NND sitt virksomhetsmål: "NND skal benytte IT som et strategisk verktøy for å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom leveranse av sikre, mobile, brukervennlige og kostnadseffektive IT løsninger og organisering som støtter virksomhetens prosesser”. I avdelingen blir vi rundt 10 personer, dermed blir ditt bidrag vesentlig og viktig for at vi som avdeling kan levere på målet vårt.  
 

Stillingens formål – viktigste arbeidsmål: 

Virksomhetsarkitekten skal bidra til at NNDs IT-løsninger er helhetlige, funksjonelle, følger god internasjonal praksis og er brukervennlige.
 

Ansvarsområder: 

Virksomhetsarkitekten har ansvaret for å forvalte målarkitektur for IT i NND. Stillingen krever tett samspill mellom NNDs drift og forvaltning av infrastruktur og med NNDs leverandører av applikasjoner.  Virksomhetsarkitekten vil arbeide sammen med IT-sikkerhetsarkitekt, IT-leder og øvrige IT-ansatte for å levere på avdelingens mål. 
 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for oppsett, dokumentering og forvalting av dokumentasjon av IT-arkitektur  
 • Lede arkitekturforum med hensikt å sikre at målarkitektur for IT ivaretas i NND 
 • Ansvar for å forvalte målarkitektur for IT 
 • Deltakelse i arbeid med kravspesifikasjoner og anskaffelser med fokus på krav til IT-arkitektur og funksjonalitet 
 • Revisjoner og oppfølging av funksjonalitet og IT-arkitektur hos NNDs leverandører 
 • Støtte til NNDs systemeiere med hensyn til ny- og videreutvikling av NNDs IT-løsninger 
   

Kompetansekrav knyttet til stillingen: 

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering): 

 • Bachelor-/mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning 

Ferdigheter/realkompetanse: 

 • Dokumentert erfaring som IT-arkitekt 
 • God kunnskap om rammeverk innen IT arkitektur som TOGAF,  ITIL med flere. 
 • Ønskelig med kjennskap til ett eller flere rammeverk innen IT-sikkerhet, eksempelvis ISO2700x, CIS, NIST, NSM grunnprinsipper el.l. 
 • Ønskelig med noe kjennskap til relevante lover og forskrifter, som f.eks. Sikkerhetsloven, Offentlighetslova mfl. 
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid 
 • Norsk som førstespråk, beherske engelsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode analytiske ferdigheter 
 • Gode kommunikasjonsevner  

Vi tilbyr: 

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger. 

 • Arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid 
 • Mulighet for kontorplass på Kjeller, i Halden og delvis hjemmekontor 
 • Gode tilskudd til trening 
 • Moderne lokaler 
 • Mobiltelefon og internett 
 • Lønnen ved NND følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsinnskudd, mulighet for gunstig boliglån og forsikringer

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger. 
 

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå hemmelig. 

NND praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Vi ønsker kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.  

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.   
 

Noe for deg?  
Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen, kan du ta kontakt med Ole Jakob Ottestad +47 995 76 976 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Jonas Rambæk +47 932 42 133. 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «beste praksis» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Maria Caroline Skrede

Rådgiver Research og Analyse