Capus inngår samarbeid med Xcruiter: – Gir en mer sømløs rekrutteringsprosess

Hvordan kan man øke kandidattilfanget på stillinger og samtidig gjøre det enklere for kandidater å søke på roller? Løsningen er leadsgeneratoren Xcruiter som ved hjelp av maskinlæring og AI effektiviserer prosessen.

  • Dato publisert: 12.10.2023
Bjørn Gjølme og Christer Sandorf Engh

Capus har nylig inngått et samarbeid med teknologiselskapet Xcruiter. Deres løsning effektiviserer prosessen selskaper og kandidater møtes på, ved å skape en sømløs plattform som gjør rekrutteringsprosessen enklere og smartere. 

– Vi ønsker å være drivkraften bak suksessen til både selskaper og enkeltpersoner ved å levere innovative løsninger som kobler riktig talent med de rette mulighetene, forteller Christer Sandorf Engh, partner i Xcruiter. 

– I kombinasjon med våre veletablerte rekrutteringsprosesser har løsningen allerede bidratt til økt kvalitetssikring av kandidatene og styrket kandidattilfanget på en effektiv måte, forteller Bjørn Gjølme, daglig leder i Capus. 

Xcruiters løsning erstatter den tradisjonelle stillingsannonsen og gjør det smidigere og raskere for kandidatene å vise interesse for en stilling. – Der man tidligere har måttet bruke tid på å skrive søknad og CV, gjør vår løsning dette overflødig. I stedet tilbyr vi en rekke kontaktpunkter til kandidaten, slik at terskelen for å melde interesse for en stilling blir lavere. Dette bidrar til at vi får flere aktuelle kandidater til en stilling, forteller Sandorf Engh. 

Forenklet screening

Med Xcruiter når Capus i enda større grad kandidater de ellers ikke ville nådd gjennom målrettet annonsering, samtidig som screeningprosessen blir forenklet. – Løsningen hjelper oss i den tidlige fasen av seleksjonsprosessen og sikrer at vi får silt ut kandidatene som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene på en smidig måte, sier Gjølme. 

 For Capus har det vært essensielt å ta i bruk digitalisering for å skape best mulig resultater.

– Med Xcruiter har vi et godt alternativ til tradisjonell stillingsannonsering og en plattform som tar i bruk automasjon. Det bidrar blant annet til at konsulentene sparer mye tid, som igjen kan benyttes mer effektivt på kundene, forklarer Gjølme.   

Kandidatene som ikke er aktuelle for stillingen får automatisk avslag via løsningen: – Det kan være tidkrevende å gå gjennom en haug med søkere for å luke ut de mest relevante søkerne, samtidig som man skal håndtere de som er uaktuelle. Med Xcruiter får vi redusert tidsbruken samtidig som vi sikrer at vi får behandlet alle søkerne på en god måte, fortsetter han.  

Når flere passive jobbsøkere

Ved å benytte Xcruiter vil Capus komme i kontakt med kandidater som ikke nødvendigvis er på aktiv jobbjakt eller ønsker å bytte jobb. Løsningen muliggjør en enkel form for tidlig kommunikasjon, noe som bidrar til at flere kandidater blir med i prosessen.  

– For oss bidrar det både til at screeningprosessen blir forenklet og at vi ender opp med kandidater som med stor sannsynlighet har flere av egenskapene vi leter etter, avslutter Gjølme. 


Vil du høre mer om datadrevet rekruttering? For mer informasjon, kontakt