Er det slutt på kandidatenes jobbmarked?

Prisene stiger, og renta går opp. Lakseselskap med millionoverskudd permitterer. Er det slutt på kandidatenes jobbmarked? Nei, mener Bjørn Gjølme, daglig leder i rekrutteringsselskapet Capus. – Det er fortsatt stor konkurranse om de beste medarbeiderne, sier han.

  • Dato publisert: 21.11.2022

De siste par årene har arbeidsmarkedet vært preget av en stadig økende mangel på kvalifiserte søkere til viktige stillinger.

Med fortsatt pandemieffekt, krig i Ukraina, økende priser og en rente som bare stiger og stiger, så skulle vi kanskje tro at arbeidsmarkedet også hadde snudd?

Bremsene på – bare i noen bransjer

Det har det gjort i enkelte bransjer. I eiendom ser vi allerede konsekvensene av den økonomiske situasjonen, og hvis vi nordmenn begynner å redusere forbruket også, så vil nok handelsbransjen også kjølne, sier Gjølme, og peker på at det også i laksenæringen er meldt om kommende permitteringer.

Likevel bekrefter Statistisk sentralbyrås sysselsettingsstatistikk inntrykket i et av Norges ledende rekrutteringsselskap, det er på ingen måte slutt på kampen om de beste kandidatene. Det er fortsatt over 100 000 ledige stillinger her til lands.

Figur: Trendutvikling i ledige stillinger. Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

 

Stor mangel på teknologer

– Vi ser at mange virksomheter sliter med å hente de beste medarbeiderne, og kommer til oss for å få bistand. Dette gjelder spesielt for kompetansebaserte stillinger – teknologi og IT er bransjer der det er krevende å finne riktig medarbeider til den ledige stillingen, fastslår Gjølme.

Capus opplever at mange kunder først forsøker å rekruttere gjennom stillingsannonse, før de i mangel av gode kandidater tar kontakt for å få bistand til å finne de beste hodene.

– Selv om vi nok venter at det blir færre ledige stillinger i tiden som kommer på grunn av den anstrengte økonomiske situasjonen vi er inne i, så er kandidatunderskuddet på høyt kvalifiserte medarbeidere fortsatt så stort i mange bransjer og fagområder at virksomhetene fortsatt må regne med å kjempe med nebb og klør for å tiltrekke seg riktig medarbeider til rett tid, sier Gjølme.


Bjørn Gjølme

Bjørn Gjølme er daglig leder i rekrutteringsbyrået Capus AS. Han har lang fartstid fra rekrutteringsbransjen, og er en ettertraktet rådgiver for både private og offentlige virksomheter.