Fremtidens økonomisjef er digital og strategisk

Økonomifunksjonen er i endring. Digitalisering og forretningsforståelse står helt sentralt, og økonomisjefen har gått fra å være bokfører til å bli toppledelsens viktigste strategiske rådgiver. Det fastslår partner Nathalie Smulders i Capus.

  • Dato publisert: 15.06.2023

Exsitec arrangerte torsdag seminar for økonomisjefer over hele landet. Partner Nathalie Smulders i Capus deltok for å fortelle om hvordan økonomifunksjonen er endret – sett fra et rekrutteringsselskaps ståsted.   Tall fra Finn.no viser at antall utlyste økonomistillinger øker stadig – med 48 prosent fra 2021 til 2022. Samtidig faller antall søkere per stilling kraftig.  – Dette er hva vi kaller kandidatunderskudd. ​Hva betyr det? Jo, dere trenger folk. Men ikke hvem som helst. Når en regnskapsmedarbeider slutter, så er det ikke sikkert at dere trenger den samme regnskapsmedarbeideren igjen, fastslo Smulders. 

Digitalisering av økonomifunksjonen 

Capus har de siste årene gjennomført svært mange økonomirekrutteringer, og har bistått kunder med å bygge opp nye økonomifunksjoner. Dette arbeidet har en del fellestrekk.   – Vi opplever stadig mer fokus på digitalisering, systemkompetanse og implementering og integrering av nye digitale verktøy, sier Smulders. ​  Mange økonomifunksjoner strever med «Teknisk gjeld», og det er store muligheter for effektivisering, automatisering og styrking av innsikt og analyse med nye verktøy.  – Dagens økonomiressurs er også mye tettere på businessen, og jobber mer aktivt med innsikt og analyse. Økonomisjefen må i mye større grad tenke hele verdikjeden av virksomheten, der Business Intelligence er sentralt for å gi ledelsen et bedre grunnlag for å ta strategiske beslutninger, sier Smulders. 

Økonomi er også forretningsutvikling 

Etterspørselen etter dataanalytikere har derfor skutt i været. Denne funksjonen samler informasjon fra aktuelle kilder, sammenstille data og tilgjengeliggjør dette for beslutningstakerne.  – Samtidig ser vi at forretningsforståelse blir stadig viktigere. Skillet mellom forretningsutvikling og økonomistyring hviskes ut, og ofte havner forretningsutviklingen på økonomisjefens bor. Det blir da svært viktig at medarbeiderne evner samarbeide proaktivt med forretningsenhetene, og bruke data og digitale løsninger for å løse problemer på nye og effektive måter, sier Smulders.  Det har endret profilene som virksomhetene nå søker etter, forteller hun:  – De søker økonomiressursene som er strategiske partnere og verdidriverne som virkelig løfter virksomheten. ​  

Anbefalinger 

Hvordan skal man så posisjonere økonomifunksjonen til å møte nye krav? Smulders har noen anbefalinger: 

  • Gi dagens medarbeidere kompetanseheving i nye områder, verktøy og systemer 
  • Sikre at dere ikke «stivner» i eksisterende teknologi, men utforsk muligheter 
  • Rekrutter medarbeidere som allerede oppfyller morgendagens kompetansebehov 
  • Se etter medarbeidere som kan teknologi – muligheten for automatisering av oppgaver er betydelig, så finn de som kan dra dere videre i dette arbeidet. 

Økt kvalitet, effektivitet og lønnsomhet  

Hva oppnår man med å tenke nytt – både når det gjelder kompetanse og teknologi?  – Datakvaliteten blir bedre, feilkilder fjernes og rapporteringen blir mer presis. Samtidig opplever vi at det som har vært en fulltidsstilling for noen nå kan løses på halve tiden med nye verktøy og nye øyne, sier Smulders.  Effektivitet og økt lønnsomhet er altså resultatet. Men hva betyr dette i praksis for de som jobber i økonomiavdelingen?  – Vi opplever at antallet medarbeidere nok krymper, men til gjengjeld får dere morsommere og morsommere oppgaver, fastslår Smulders. 

Vil du vite mer? 

Ønsker du mer informasjon om hvordan økonomifunksjonen er i endring? Eller trenger dere bistand til å rekruttere en kompetent, fremtidsorientert økonom? Ta kontakt med oss her! 


Nathalie Backer Smulders

Nathalie har bred erfaring fra executive search og rekruttering av ledere, mellomledere og fagspesialister for både private og offentlige virksomheter. Hun har spesialt god innsikt og kompetanse innen økonomi, finans- og eiendomsbransjen. Ta kontakt med Nathalie.