Hva skjer med hjemmekontoret?

Hjemmekontor. Det var på alles lepper under pandemien. Nå er samfunnet friskmeldt. Og debatten rundt hjemmekontor fortsetter. Hva forventes egentlig av deg som skal rekruttere til ledige stillinger for å gjøre deg attraktiv i kandidatenes øyne?

  • Dato publisert: 07.11.2022

Pandemien gjorde noe med hvordan vi jobber. Plutselig ble jobbmøter avholdt i pysjen, reisetid ble til jobbetid. Å sjonglere jobb, barnehage, skole og fritidsaktiviteter ble en lek.

Så var pandemien over. Bikkja som hadde blitt vant til lunsjtur gikk inn i dyp depresjon når mor og far måtte tilbake til kontoret.

Mediene har flommet over av artikler om arbeidsgivere som ønsker medarbeiderne tilbake på kontoret. Det er her de bygger kultur, det er her de bygger lagånd, og det er her de ser og blir sett av ledelsen.

Samtidig er det mange som mener at pandemien viser at de jobber mye mer effektivt fra hjemmekontoret. Hverdagen med henting av barn og kalenderen som er proppfull av aktiviteter går endelig opp.

Hjemmekontor etter pandemien

Vi er langt inne i det første året av «post-pandemi»-æraen. Fortsatt er det kandidatenes arbeidsmarked. På noen fagområder kastes stillinger etter de dyktigste medarbeiderne. Hvordan skal du som rekrutterende virksomhet da forholde deg til hjemmekontorspørsmålet?

– Må vi tilby hjemmekontor, selv om vi helst vil ha medarbeideren på jobben? Det spørsmålet får vi fra mange kunder, forteller seniorrådgiver Kristine Sandstå i Capus.

Spesielt når medarbeideren er ny i virksomheten, er det viktig for mange arbeidsgivere å ha dem på jobben, både for at de selv skal bli kjent med medarbeideren, men også for at medarbeideren skal bli en del av bedriftens kultur og sosiale miljø.

– Å svare ut spørsmålet er ikke helt enkelt. Det er ingen tvil om at kandidater i dagens arbeidsmarked forventer fleksibilitet fra arbeidsgiver. Samtidig ser vi at mange kandidater også lurer på hva bedriften har av sosiale aktiviteter og arrangementer for å etablere et godt miljø på jobben, sier Sandstå.

Hjemmekontor er viktig for kandidatene

Capus-rådgiveren opplever at kandidatene har forståelse for at det er visse typer stillinger der du bare må være på fysisk til stede på jobb.

– Likevel ser vi at hjemmekontor blir et tema i det aller fleste rekrutteringsprosesser. Det viktigste for deg som arbeidsgiver er å være bevisst i forkant av prosessen. Vær tydelig på hvilke føringer du ønsker å gi til bruk av hjemmekontor, sier partner Erling Lampe i Capus.

Ønsker dere som virksomhet at medarbeiderne skal være på jobb fire av fem dager i uka, og kan jobbe hjemme én dag? Ja, da bør du være klar på dette i rekrutteringsprosessen. Og fortell kandidatene hvorfor dere mener dette er riktig, anbefaler Lampe.   

Lytt til kandidatene

– Men lytt også til kandidatene. Det er ergerlig om den perfekte medarbeideren takker nei til tilbudet, bare fordi hennes hverdag går best opp med to dager hjemmekontor, mens du bare er villig til å la henne jobbe hjemme én dag. For noen stillingskategorier er det så stor mangel på kandidater at du må tilpasse deg litt for å kapre de dyktigste medarbeiderne, sier Kristine Sandstå.

Er du usikker på hvordan du skal håndtere hjemmekontorspørsmålet? Da bør du diskutere det godt i forkant av rekrutteringen.

– Bruk oss som rådgivere. Vi kjenner kandidatene, vi kjenner markedet, og vi kjenner bransjen. Sammen finner vi gode løsninger både for at dere som virksomhet skal nå målet om en vellykket rekruttering av en medarbeider som skaper verdier, og for kandidaten, som ønsker å utvikle seg, nå sine karrieremål og likevel ha et riktig sosialt liv, sier Lampe.

Skal du rekruttere nye medarbeidere? Ta kontakt med oss!

Kristine Sandstå

Kristine er seniorrådgiver i Capus, og jobber hovedsakelig med rekruttering av ledere og spesialister til offentlig sektor.

 

Erling Lampe

Erling har god erfaring med rekruttering innen privat og offentlig sektor, med hovedvekt på bygg og anlegg, tekniske stillinger og prosjektledelse.