Hvilken verdi har tester og hvordan brukes de i rekruttering? 

  • Dato publisert: 10.02.2023

Begrepet testing er noe de fleste har et forhold til, enten det er i skole, idrett eller i arbeidslivet. Vi tester for å vurdere ferdigheter eller personlighetstrekk. Men har du også tenkt på at tester også kan brukes til å kvalitetssikre at en kandidat vil passe inn i en stilling? Eller gi jobbsøkeren en pekepinn på om stillingen er riktig for vedkommende? Testing er altså nyttig både for kandidaten og arbeidsgiveren.  

«Tester gjør rekrutteringsprosesser mer objektive, både for arbeidsgiver og kandidat» – Arne H. Underdal-Loktu

En av fordelene ved riktig bruk av tester er at alle kandidater har objektivt lik sjanse for å vurderes riktig. Arbeidsgivere får derfor et bedre beslutningsgrunnlag i ansettelsesprosessen.  

Tester i en rekrutteringsprosess, hva er viktig å tenke på? 

Vi skiller mellom:

  • personlighetstester, som brukes som et samtaleverktøy
  • evnetester, som kan være en god indikator på produktivitet 

Vi bruker AON som leverandører av testverktøy. Testene er DNV-sertifiserte og våre rådgivere er autoriserte i bruk av verktøyene.

I en rekrutteringsprosess anbefaler vi å gjennomføre evnetester så tidlig som mulig for å skille ut de mest relevante kandidatene innenfor et spesifikt område. Senere i prosessen utfører vi gjerne en personlighetstest. Denne testen viser hvordan man bruker ferdighetene opp mot relevante områder for stillingen. 

«Det er viktig at kandidatene har god nok tid til å gjennomføre testene. Vi rådgir gjerne kandidatene om hvordan de skal forberede seg til testen. Dette for å sikre at både arbeidsgiver og kandidater får best mulig utbytte av besvarelsene» – Terese Landsrød Vildalen

Testing kan gi en rekke fordeler i rekrutteringsprosessen, inkludert: 

  • Forbedret nøyaktighet: Testing kan hjelpe arbeidsgivere til å ta mer nøyaktige og informerte beslutninger om hvilke kandidater som er best kvalifisert for rollen. Dette kan gi en bedre match mellom arbeidsgiver og nyansatt – og økt medarbeidertilfredshet.
  • Økt mangfold: Testing kan bidra til å øke mangfoldet i rekrutteringene, ettersom de lar arbeidsgivere ta beslutninger basert på objektive kriterier fremfor subjektive inntrykk. Det bidrar til mangfold og inkludering i rekrutteringene.
  • Økt produktivitet: Testing kan hjelpe arbeidsgivere til å identifisere kandidatene som vil lykkes og bli mest produktive i rollene.

Selv om testing kan være et verdifullt verktøy i rekrutteringsprosessen, er det viktig å bruke testene på en rettferdig og objektiv måte, og å vurdere andre faktorer, for eksempel en kandidats erfaring og tilpasning til bedriftskulturen, når du beslutter hvem som skal ansettes. 

Hvorfor er det viktig med gode tester? 

Våre konsulenter er sertifiserte på ulike verktøy for bruk i rekruttering, miljømåling og teamanalyser. Testene er godkjente og sertifiserte av DNV. Vi har siden 2004 hatt Aon (tidligere Cut-e) som hovedleverandør av personlighetsanalyse og ferdighets-/evnetester. Aon er verdensledende innen utvikling og levering av nettbaserte tester og spørreskjemaer til bruk ved rekruttering, seleksjon og utvikling av medarbeidere og ledere. 

Det finnes mange forskjellige typer tester som kan brukes i rekruttering, inkludert evnetester, personlighetstester og ferdighetstester. Evnetester er laget for å vurdere en kandidats potensial til å lære nye ferdigheter, mens personlighetstester brukes til å evaluere en kandidats personlighetstrekk og hvor godt de kan passe inn i bedriftens kultur. Ferdighetstester, på den annen side, brukes til å vurdere en kandidats spesifikke ferdigheter og evner, for eksempel deres ferdigheter i en bestemt programvare eller deres kunnskap om et bestemt emne. 

Noe av det viktigste etter at en kandidat har tatt en test, er å lese tilbake og diskutere testen med kandidaten, før gjennomgang med oppdragsgiver. Dette gjør at våre oppdragsgivere kan bruke testene i den samlede vurderingen av kandidaten og finne ut om vedkommende er den riktige personen for stillingen, og det hjelper også kandidatene til å forstå og føle på om dette er en stilling og et arbeidssted hvor de vil trives. Vi diskuterer ofte testresultatene med referanser, for å høre om disse stemmer overens med hvordan referansen kjenner kandidaten. 

Til slutt – ingen forventer maks score på testene. Vi ønsker å forsikre oss at kandidater presterer godt nok i forhold til relevante kriterier. På denne måten kan vi sikre at den beste kandidaten får stillingen og at arbeidsgiver er fornøyd med sin ansatt. 

Vil du høre mer om testing og hvordan vi anbefaler dette i en rekrutteringsprosess? Ta kontakt med: 


Arne H. Underdal-Loktu

Arnes solide faglige innsikt og effektive rekrutteringsprosesser sikrer vellykkede rekrutteringer. I møte med Arne treffer man en svært løsningsorientert og analytisk rådgiver. Våre oppdragsgivere beskriver han som kunnskapsrik og engasjert.


Terese Landsrød Vildalen

Terese er Rådgiver Research & Analyse i Capus. Her jobber hun og teamet med å finne de beste kandidatene til lederstillinger og spesialiststillinger til både offentlig sektor og privat næringsliv innen ulike bransjer.