Talentor Sweden blir Capus

Capus øker eierskapet i Talentor Sweden – og blir Capus både i Norge og Sverige. – Vi beholder det beste av arbeidsmåter og ressurser i Capus og Talentor Sweden, og vil samlet styrke leveransene til kundene våre, også over grensene, sier Bjørn Gjølme, daglig leder i Capus.

  • Dato publisert: 04.09.2023

Capus AS har overtatt majoritetseierskapet i Talentor Sweden AB. Samtidig har Thomas Lindquist, som grunnla Talentor Sweden og som blir VD i Capus AB, gått inn på eiersiden i norske Capus AS.

– Dette er en naturlig videreutvikling av samarbeidet mellom de to selskapene, og vil bidra til at vi kan styrke leveransene til våre kunder ytterligere, sier Lindquist.

Varsler videre vekst

Capus er et av Norges største rekrutteringsbyrå, med en tilnærmet lik andel rekrutteringer for private og offentlige virksomheter. I Sverige er kundene i hovedsak private virksomheter, innen industri, energi, IT og teknologi, samt Life Science.

– Nye, integrerte Capus kan tilby bistand til rekrutteringer over hele Norge og Sverige. Mange av våre store kunder har virksomhet i begge landene, og vi kan nå støtte dem enda bedre i rekrutteringsarbeidet, sier Gjølme.

Capus har en strategisk målsetting om å vokse videre, spesielt innen bransjer som sikkerhet og beredskap, IT og teknologi.

– Dette er områder vi er sterke på allerede, men som vi ser blir stadig mer sentrale i rekrutteringer, blant annet som følge av den nye sikkerhetssituasjonen og Sveriges kommende medlemskap i NATO, sier Gjølme.

Fortsetter samarbeidet over grensene

Selv om merkevaren blir Capus, fortsetter det tette samarbeidet med det internasjonale Talentor-nettverket.

– Vi rekrutterer allerede i dag til en rekke internasjonale stillinger, og Talentor er viktig for å kunne levere best mulig i oppdrag utenfor Norge og Sverige. I tillegg er nettverket viktig for faglig inspirasjon og utvikling av beste praksis i rekrutteringsprosesser, sier Lindquist.

 

For mer informasjon, kontakt: