Vi tar sikkerhet på alvor

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Det tar vi i Capus på alvor, og er som eneste norske rekrutteringsselskap sertifisert etter ISO 27001.

  • Forfatter: Capus
  • Dato publisert: 03.10.2022

ISO  27001 – Sertifisering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet – er verdens mest anerkjente standard for datasikkerhet. 

Helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet

Standarden har en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og beskriver beste praksis for å beskytte organisasjoners data. Standarden tar også hensyn til informasjonssikkerheten i hele leverandørkjeden.

Daglig leder, Bjørn Gjølme

– Vi er som eneste norske rekrutteringsselskap sertifisert etter denne anerkjente standarden for datasikkerhet. Det er et tydelig signal både til kunder, kandidater og ansatte om at de skal kjenne seg trygge på at vi tar deres datasikkerhet på alvor, sier daglig leder Bjørn Gjølme i Capus. 

GDPR-compliant

Capus er også GDPR-compliant og sikrer gjennom dette også at kunder og kandidaters konfidensialitet ivaretas. Dette innebærer at Capus også kan dokumentere tilstrekkelig og lovpålagt sikring av all fysisk og elektronisk informasjon.

– Våre lokaler i sentralt på Majorstuen er skreddersydde med hensyn til sikkerhet og diskresjon. Vi har strenge besøksrutiner som inkluderer adgangskontroll og egne venterom. Ivaretakelse av alle våre besøkende er viktig, fastslår Gjølme.