Vil du være med å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge?

Vil du være med å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge?
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Løsningsarkitekt
Employer:
Politiets Sikkerhetstjeneste
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt
SPSTs enhet for systemutvikling skal vokse, og det er behov for en erfaren løsningsarkitekt for å modernisere og designe systemene våre.

Arbeidsoppgaver
Som løsningsarkitekt skal du være med å lede den tekniske utviklingen hos oss, og bidra i det strategiske utviklingsarbeidet. Vår enhet har ansvar for å utvikle, innføre og vedlikeholde tjenestens systemer innen teknisk innhenting og beriking, utvikling av vår nye dataplattform, integrasjoner av datakilder mv.

Ditt primæransvar er å sikre at vi utvikler løsninger som er i tråd med PSTs langsiktige mål, og som løsningsarkitekt vil du fungere som bindeleddet mellom brukere, IT og utviklerne.
 
Du vil få gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende teknologiprosjekter, samarbeid og relevante kurs. Vi stiller høye krav til sikkerhet, og løsningene vi lager må tåle kravene som stilles for høygraderte nett.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært deg med relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå og noen års erfaring fra tilsvarende arbeid eller lang erfaring som
systemutvikler. Som arkitekt må du kjenne til relevante utviklings- og driftskonsepter, samt  arkitekturprinsipper. Du må også være dyktig på å fange opp og forstå virksomhetens behov og funksjonelle behov, være oppdatert på teknologiske trender, utviklingen i fagfeltet, og teknologiens muligheter. 

Personlige egenskaper
Som person bør du være faglig trygg, nysgjerrig og ha stor interesse for ny teknologi og dens muligheter. Vi søker en som bidrar positivt til arbeidsmiljøet og som vil yte det lille ekstra når det er behov for det. Du setter kvalitet høyt og vil bidra til at målene vi setter oss blir nådd. Personlig egnethet blir vektlagt.
 
Vi ønsker et enda større mangfold hos oss, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke!
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Vi tilbyr
Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling og utfordrende og spennende oppgaver knyttet til ulike fagmiljøer og dyktige kolleger. Vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og deler din kunnskap med dine kolleger.
 
PST har et svært godt arbeidsmiljø, og utviklerne fokuserer veldig på å ha det gøy på jobb, selv om vi tidvis jobber med alvorlige saker. Det er trening i arbeidstiden, og vi har en sunn balanse mellom fritid og jobb. Vi utnytter rolige perioder slik at vi står rustet til mer hektiske tider.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.
 
Den som ansettes, tilbys en konkurransedyktig årslønn i stilling som overingeniør (stillingskode 1087) eller senioringeniør (stillingskode 1181). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Kontaktperson

Avsnittsleder Lars Mikkel Aas, telefon 23 30 50 00.
 
Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette bil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.             

About the employer

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass.