About Capus

Capus is amongst the leading and most economical solid recruitment companies in Norway.  Capus consists of experienced Consultants, one of Norway’s largest Research & Analysis Departments and a dedicated Bid & Marketing Team.

Get in touch

E-mail/h5>
adm@capus.no
Phone:
22 94 11 00
Address:
Essendropsgate 3, 0365 Oslo

We find talent

We deliver high-quality and effective recruitments of Executives, Managers and Specialists. Our client portfolio includes companies from both private and public sector. We attract talent in a wide range of functions such as: 

Our Vision

It is our ambition be the market leader in management recruitment, including top executives, senior managers, and specialist roles in public and private sector organisations. 

Capus is a reliable partner.

In order to achieve this goal, continuous process improvement and innovation are key prerequisites. Capus was, for instance, the first recruitment agency in Norway to use a corporate version of LinkedIn. 

Our consultants, and Research & Analysis department, always focus on professionalism, flexibility and quality.  

Open, safe, and durable

Our core values ​​permeate our business and culture. In meeting us, you will always experience professionalism and openness. We continuously develop to challenge ourselves, the industry and our relationships.

Capus wants to be a pioneering company in ethics. We take responsibility for your safety and everyone can feel secure in their relationship with us. All our services are performed in accordance with current regulations.

Why choose us?

Kvalitet

Capus er sertifisert i ISO 9001:2015 – et kvalitetssystem for ledelse. Vi jobber bevisst med kontinuerlig forbedring av kvaliteten på våre tjenester, systemer og rutiner. Alle våre tjenester utføres i overenstemmelse med gjeldende regelverk.

Å være en trygg partner forutsetter også gode systemer og rutiner for sikkerhet, diskresjon og konfidensialitet. Vi gjennomfører derfor jevnlige kontroller for å sikre at dette blir ivaretatt i alle våre tjenester.

En betydelig andel av våre konsulenter er sertifisert i DNV GL rekrutteringspersonell. Den faglige teorien som ligger til grunn for å bli sertifisert, har Capus videreført og implementert i våre prosesser. Vår metodikk kan dermed oppsummeres som en kombinasjon av solid erfaring og faglig forankring. Capus har som mål at samtlige ansatte skal være sertifisert i det DNV GL sertifiserte testverktøyet Cut-e. Vi innehar egen fagansvarlig for testing og utvelgelse som sikrer kvalitet i alle ledd.

 

Sikkerhet

Arbeidet med sikkerhet og personvern er en viktig del av vårt kvalitetssikringssystem. I Capus er det et høyt IT-sikkerhetsnivå. Vi er GDPR-compliant og er forpliktet til å sikre kunder og kandidaters konfidensialitet, samt kunne dokumentere tilstrekkelig og lovpålagt sikring av all fysisk og elektronisk informasjon.

Våre lokaler i Essendropsgate 3, sentralt på Majorstuen, er skreddersydde med hensyn til sikkerhet og diskresjon. Vi har strenge besøksrutiner som inkluderer adgangskontroll og egne venterom. Ivaretakelse av alle våre besøkende er viktig.

Alle kan føle seg trygge i sin relasjon til oss.

Etikk

I Capus legger vi stor vekt på å være en trygg samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og kandidater. Vi har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som et virkemiddel for å sikre fokus på integritet og en høy etisk standard.

Våre tjenester gjennomføres alltid i tråd med gjeldende regelverk. I alle våre rekrutteringsprosesser jobber vi med å skape en gjensidig tillit, sikre integritet, sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

Vi har tatt et standpunkt om nulltoleranse for diskriminering. Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved samfunnsansvar og regeletterlevelse i Capus. Vi er opptatt av å fremme likestilling og mangfold.

Internt holdes det faste samlinger fra «Capus Academy» som inneholder moduler knyttet til etikk. Vi har et mål om at alle ansatte i konsernet skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling.

Miljø- og samfunnsansvar

Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved miljø- og samfunnsansvar i Capus. Det er en del av vår strategi og daglige drift av selskapet. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn – et verktøy som bidrar til å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Les mer om miljø og samfunnsansvar i Capus her

HR-gruppen

Capus er en del av HR-gruppen AS, et konsern hvor vi og Express Rekruttering er de sentrale operative selskapene. Konsernet omfatter også det heleide datterselskapet Styrelederskolen, samt en eierandel av Hodejegerne.

Les mer om HR-gruppen her

Kurs

Capus har egne kursholdere som kan bistå alle typer selskaper med å bygge kompetanse internt. Kursene er praktisk rettet og kan tilpasses utifra behov. Les mer om våre kurs her.

International cooperation and network

We are partners in Talentor International. Through the partnership, we can offer local expertise in more than 23 countries spread across four continents. Talentor is a close network consisting of competent employees all over the world. Talentor is a leader in search at an international level. We work closely with our international partners to maintain the same quality standard. Read more at Talentor’s website.

Feel free to have a chat with us!

We’re ready to help you make the smart move for your company or your career. Contact us with any questions or to be connected with one of our recruiters today.

22 94 11 00 / adm@capus.no