Er du Offshore Norge sin nye Fagsjef kraft?

Er du Offshore Norge sin nye Fagsjef kraft?
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Fagsjef kraft
Employer:
Offshore Norge
Place:
Oslo
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse
Offshore Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for selskaper innen olje og gass, havvind, CCS og havbunnsmineraler som driver på norsk kontinentalsokkel.

Vi har nå en ledig stilling i Offshore Norge som fagsjef kraft med kontorsted Oslo eller Stavanger. Stillingen vil inngå i avdeling for næringspolitikk og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver:
 • Følge utviklingen og analysere det norske og europeiske kraftsystemet
 • Følge utviklingen i EUs energi- og klimapolitikk, og hvordan denne påvirker det norske kraftsystemet
 • Holde seg oppdatert på forskrifter og rapporter rundt det norske kraftsystemet
 • Sammen med medlemmene utvikle og fremme Offshore Norges politikk innenfor havvind og forsyning av kraft til installasjoner på sokkel og landanlegg.
Personlige egenskaper:
 • Arbeider selvstendig, tar ansvar og sørger for fremdrift
 • Er analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • Deler kunnskap, etterspør og anerkjenner andres bidrag i faglige diskusjoner eller problemstillinger
 • Engasjement for fagområdet, og har lyst til å påvirke samfunnsutviklingen
Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå
 • Relevant arbeidserfaring fra lignende arbeidsoppgaver eller miljø 
 • Inngående kjennskap til det norske kraftsystemet og det europeiske energisystemet
 • Behersker norsk og engelsk flytende som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig

Hva kan vi tilby deg?
 • Varierte, spennende arbeidsoppgaver og deltakelse i et sterkt fagmiljø og viktige nettverk
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Kantine og treningsfasiliteter
 • Kontorplass i Oslo og Stavanger med fleksibel arbeidstidsordning

About the employer

Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver eller er leverandører til olje- og gassvirksomhet, havbasert fornybar energiproduksjon og havbasert mineralvirksomhet på norsk sokkel. Norsk olje og gass er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Our consultants

Steinar Nilsen
Partner

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse