Er du motivert til å bli vår HR-leder?

Er du motivert til å bli vår HR-leder?
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
HR-sjef
Employer:
Norsk Pasientskadeerstatning
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Kristine Sandstå

Partner

NPE søker ny leder for HR-området

Vi søker en erfaren og trygg leder som vil være sentral i organisasjons- og HR-utviklingen vår videre. Vi har ambisiøse mål og spennende utviklingsoppgaver foran oss.

I lederstillingen får du ansvaret for å videreutvikle HR-området i NPE, og for daglig ledelse av HR-avdelingen som består av åtte dyktige medarbeidere. Avdelingen har ansvar for operativ og strategisk HR og lønn, i tillegg til byggforvaltning og driftsoppgaver.

Det er viktig at du er dyktig til å involvere, delegere og skape resultater sammen med andre. Du er analytisk og evner å tenke overordnet, og vil samtidig være engasjert i den daglige driften i avdelingen.

Som HR-sjef rapporterer du til direktøren og inngår i hennes ledergruppe. 

Av viktige arbeidsoppgaver du vil bli ansvarlig for, er blant annet:

 • Videreutvikle HR-området som en strategisk funksjon i NPE og profesjonalisere avdelingens leveranser. NPE står foran viktige utviklingsoppgaver som å innføre nye digitale systemer, utarbeide ny strategi og plan for kompetanseutvikling
 • Videreutvikle samarbeidet med resten av virksomheten; ledere, medarbeiderne og fagforeninger/vernetjenesten
 • Områder som personal- og lønnspolitikk, rekrutteringsstrategier, arbeidsrett, HMS og organisasjonsutvikling
 • Gi råd og støtte til ledere i omstillings- og utviklingsprosesser og i håndtering av personalsaker
 • Følge opp lover, regelverk og avtaler
 • Videreutvikle personaladministrative systemer
 • Løpende oppgaver innen HR-området
 • Resultat- og budsjettansvar for avdelingen, inkl. fordeling, prioritering og oppfølging av saker og personalledelse

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning, gjerne innen organisasjon og ledelse
 • Du har relevant ledererfaring med personalansvar, gjerne fra en tilsvarende rolle
 • Du har bred HR-faglig kompetanse 

Det er også ønskelig at:

 • Du har kjennskap til og kunnskap om offentlig sektor og statlig avtaleverk
 • Du har erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser

Personlige egenskaper

 • Du liker å lede, inspisere og utvikle andre
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er engasjert, løsningsorientert og endringsvillig
 • Du trives med å lede strategiske og operative prosesser parallelt

Vi tilbyr

Du får en spennende lederjobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du utfordrende oppgaver, ansvar og faglige utfordringer. Du får anledning til å utvikle avdelingen og deg selv som leder videre.

Stillingen lønnes som (1060) avdelingsdirektør i lønnsspennet mellom 850 000 – 1 000 000 kroner brutto per år i full stilling ut ifra en vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse, sommertid/vintertid, fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden, sentrale og trivelige lokaler på Majorstua med nærhet til alle kollektivtilbud.   

Viktig informasjon
NPE ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene her.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknaden dersom de har funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknad sendes digitalt via vår rekrutteringsportal Webcruiter, trykk på "søk på stillingen".

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Capus, se kontaktpersoner under. Alle henvendelser til Capus behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

About the employer

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Vi har 170 medarbeidere. Se www.npe.no for mer informasjon om NPE.

Our consultants

Kristine Sandstå

Partner