Vil du bli en del av Norges fremste filminstitusjon? Norsk filminstitutt søker erfaren og dedikert Controller

Vil du bli en del av Norges fremste filminstitusjon? Norsk filminstitutt søker erfaren og dedikert Controller
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Controller drift
Employer:
Norsk Filminstitutt
Place:
OSLO
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse

Johannes Westersø

Partner
Norsk filminstitutt søker en dyktig controller som vil bidra til vår viktige rolle med å fremme norsk filmproduksjon og filmkultur. Stillingen gir deg en unik mulighet til å være en sentral del av organisasjonens økonomifunksjon.

Som controller vil du spille en viktig rolle i å sikre at våre midler og budsjetter administreres og brukes på en effektiv og transparent måte. Din ekspertise vil også bli verdsatt i arbeidet med å nå målene i vår strategi. I tillegg vil du ha ansvar for å utvikle og beskrive rutiner innenfor seksjonens ansvarsområde, og din innsats vil spille en avgjørende rolle i å opprettholde organisasjonens effektivitet og suksess.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
 • Ansvar for budsjettoppfølging, rapportering og analyser
 • Utføre grundige kontroller av intern bruk av midler og budsjetter i henhold til regler og retningslinjer
 • Bidra på tvers i teamet når dine kollegaer har behov for bistand
 • Kontroll av utbetaling av tilskuddene våre
 • Følge opp rullerende 5-årsplaner på drift
 • Løpende oppfølging av driftspostene, herunder utarbeidelse av prognoser og budsjetter
 • Regnskapsføring og oppfølging av fonds- og driftsregnskap
 • Budsjettering, budsjettoppfølging, årsregnskap og rapportering

Vi ser for oss at du har solid regnskapsforståelse. Du er kjent med økonomiregelverket i staten, samt forskrift og retningslinjer knyttet til både drift og fond, fortrinnsvis fra statlige virksomheter. Du har dokumenterte resultater innen økonomistyring, og erfaring med økonomiske analyser, økonomiregelverk og regnskaps/revisjon. Det er en fordel om du kjenner til forvaltning av regelverk og vurdering av tilskudd/utbetalinger opp mot regelverk.

I tillegg til dette er det en fordel om du har erfaring med:
 • Økonomisystemer, fortrinnsvis Agresso/Unit 4
 • Generelt god IKT-kompetanse og svært gode Excel-kunnskaper
 • Rutineutvikling/- beskrivelser innenfor økonomiområdet
 • Arbeid knyttet til forenkling og standardisering av arbeidsprosesser
 • Internkontroll og operasjonell risikostyring innenfor økonomiseksjonens ansvarsområde

Krav til utdanning
 • Relevant høyere økonomisk- administrativ utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen økonomisk analyse og økonomistyring
 • Krav til høyere utdanning kan avvikes fra ved særdeles tung dokumentert kompetanse innenfor stillingens hovedoppgaver og øvrige krav til erfaring

Som person tror vi du har gode samarbeidsegenskaper, og fremstår som trygg og tydelig. Du kommuniserer godt, tar initiativ og er selvgående. Vi ser etter noen som er analytisk anlagt og har evnen til å se detaljer i komplekse økonomisk data. I tillegg ser vi for oss at du er nøyaktig, effektiv og resultatorientert. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som akkurat har flyttet inn i nye og moderne lokaler i Dronningensgate
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med svært gode betingelser for pensjon, boliglån og forsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Filmvisninger internt av aktuelle norske filmer og månedens film på Cinemateket ||
 • Gratisbilletter til de fleste av Cinematekets visninger
 • Gratis digitalt interaktivt treningstilbud, rabatt på treningsstudio og refusjon av treningsavgift
 • Lønn i henhold til statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver ltr. 61-66 (594 500,- - 646 000,-) eller 1364 seniorrådgiver ltr. 67-73 (657 700,- - 732 300,-). Avlønning er avhengig av kvalifikasjoner.

Norsk filminstitutt jobber kontinuerlig med forbedring og endringer, og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder mangfold og inkludering. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk eller sosial bakgrunn, til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten. I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.

Dersom du har spørsmål eller er nysgjerrig på rollen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner/rådgiver Johannes Westersø tlf. 95 17 91 69 eller rådgiver Jenny Conradi tlf. 90 83 30 14. Vi setter gjerne opp en prat på video, eller tar en kaffeprat med deg.

About the employer

NFI er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vi forvalter over 800 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill. NFI skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati, identitet og medvirkning.

Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo.

Our consultants

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse

Johannes Westersø

Partner