Kurs og lederutvikling

Våre erfarne kursholdere, Torunn Riiser og Baard Storsveen, har avholdt kurs i flere år, i tillegg til å ha lang erfaring fra rekruttering og utvelgelse. Kursene vi tilbyr er praktisk rettet, og kan tilpasses hver enkelt organisasjon. Vi tilbyr også skreddersydde utviklingsprogrammer for ledere og toppledere.

DNV GL sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell

DNV GLs standard for rekrutteringspersonell setter kravene til sertifiserte rekrutterere. Capus tilbyr 3-dagers kurs for alle som jobber med rekruttering i offentlig og privat sektor. Vi skreddersyr og tilrettelegger for at kurset kan holdes internt, da det erfaringsmessig er det de fleste foretrekker. Dette bidrar til at flere kan delta, og at kurset oppleves som mer relevant for akkurat din organisasjon. Deltakerne velger selv om de ønsker å ta eksamen, eller kun benytte kurset for å øke sin rekrutteringskompetanse.

Vi ønsker å sikre en suksessfull og profesjonell rekrutteringsprosess gjennom økt treffsikkerhet og mer objektive valg. Kurset inneholder alt fra hvordan det lages en god kravspesifikasjon for stillingen, til intervjuteknikk og tips til hvordan man skal unngå fallgruvene.Temaer som metodevalg, omdømme, lovverket med mer blir også gjennomgått.

Vi har tett dialog med DNV GL for å sikre at informasjonen på kursene holder en høy standard, og at deltakerne skal være i stand til å gjennomføre eksamen i regi av DNV GL. Les mer om sertifiseringsordningen.

Rekrutteringskurs for ledere som ikke rekrutterer så ofte

For mange ledere er det å rekruttere nye medarbeidere noe de gjør kanskje 1-2 ganger i året. For å gjøre deg eller dine ledere bedre rustet til å ansette rett person har vi utviklet et kort kurs for deg som er leder, men som har andre primæroppgaver enn å rekruttere.

Du får innblikk i hva du må gjøre før du starter prosessen:

  • Hvordan du lager en jobbanalyse og hvorfor dette er viktig
  • Hvordan du gjennomfører prosessen, stiller de gode spørsmålene, og unngår de vanligste fallgruvene
  • Hva du må gjøre etter du har truffet alle kandidatene og hvordan skal du velge ut den som kommer til å gjøre en best mulig jobb for deg

Kurset er utviklet på bakgrunn av DNV GLs rekrutteringsstandard, og har en praktisk tilnærming til rekruttering til alle bransjer og nivåer.

Intervjuteknikk og rekruttering

Vi holder også kortere kurs om intervjuteknikk og rekruttering. Kursene tilpasses din virksomhet og har fokus på rekruttering i praksis, herunder metode, etikk og lovverk. Du vil få kompetanse og forståelse for hvordan du finner den rette kandidaten til akkurat din virksomhet. Kurset passer deg som er leder, jobber med HR, er nybegynner eller en erfaren intervjuer. Du vil få utbytte av å få ny innsikt og bygge kompetanse. Din neste rekruttering blir ikke som før.

Vi gir deg kunnskap og erfaring til å strukturere et profesjonelt intervju, stille de rette spørsmålene, tolke utdypende svar og lese kroppsspråk.

Kompetansekartlegging og lederutvikling

Alle ledere kan trenes og utvikles til å bli bedre. Vi tilbyr skreddersydde utviklingsprogrammer for din virksomhets ledelsesbehov. Vi kartlegger virksomhetskulturen og identifiserer lederkompetanser for suksess.  Vi gjør ledelsen rustet for fremtidens utfordringer og bidrar til å sette en tydelig retning for virksomheten. Våre rådgivere går i dybden, og vi setter oss grundig inn i din virksomhet. Vi har en praktisk tilnærming og bygger opp kunnskap og ferdigheter, slik at virksomhetens ledere fremstår som trygge og tydelige for å oppfylle virksomhetens mål.

Kontakt gjerne våre kursholdere, Torunn Riiser og Baard Storsveen, for mer informasjon om våre kurs og hva vi kan tilby din virksomhet!

Our consultants

Baard Storsveen, Partner i Capus

Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt

Partner