Bank, finans og forsikring
Capus har bred bransjeinnsikt innenfor bank, finans og forsikring, og dekker oppdrag innen blant annet revisjon, kapitalforvaltning, Corporate Finance, Private Equity, fondsutvikling og aksje- og obligasjonsmarkedet, samt alle områder i forsikringsbransjen. Se ledige stillinger innenfor bransjen nedenfor.