Brenner du for å skape gode sikkerhetsløsninger? IFE ser etter en sikkerhetsarkitekt!

Brenner du for å skape gode sikkerhetsløsninger? IFE ser etter en sikkerhetsarkitekt!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Sikkerhetsarkitekt
Employer:
Institutt for Energiteknikk
Place:
KJELLER
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Christoffer Røstad

Rådgiver

Vilde Hoff Klungerbo

Rekrutteringsassistent
IFE er inne i en periode med en omfattende satsing på digitalisering av virksomheten, og ser etter en ambisiøs sikkerhetsarkitekt IT for å hjelpe oss på veien. Sikkerhetsarkitekten leder arbeidet med å definere og evaluere selskapets strategi, arkitektur og prosedyrer for digital sikkerhet innenfor IT-løsninger. Samtidig ser vi at det blir stadig mer krevende trusselbilde, og vi må ivareta den digitale sikkerheten for å skape en trygg arbeidsplass og beskytte våre verdier.

En viktig del av rollen er å arbeide tett med hele virksomheten for å forbedre firmaets helhetlige arbeid med digital- og informasjonssikkerhet. Det er derfor viktig at du evner å tenke nyskapende og bidra til å løse fremtidens sikkerhetsutfordringer. Du vil ha en ledende rolle med å posisjonere digital-sikkerhet ovenfor resten av organisasjonen. I rollen som sikkerhetsarkitekt er det viktig at du klarer å sikre gode og trygge løsninger, samt at du ønsker å løse fremtidens utfordringer gjennom teknologi.

Det strategiske og operasjonelle sikkerhetsmiljøet i IFE jobber tett med vårt forskningsmiljø innen digital sikkerhet og digitalisering. IKT-avdelingen har det overordnede ansvaret for IKT-styring av hele virksomheten og består av et bredt fagmiljø. I rollen vil du få en unik mulighet til å arbeide på tvers av fag – og kompetanseområder, samt være en sentral bidragsyter til å skape gode sikkerhetsløsningers for organisasjonen.

Du vil få mulighet til å arbeide med:
 • Utvikling og forvalting av styringsprosesser for IT-sikkerhetsarkitektur som gjør selskapet i stand til å implementere sikkerhetsløsninger og kapasiteter i henhold til forretningsmessige krav, teknologiutviklingen og gjeldende trusselbilde
 • Være premissgiver og definere ende-til-ende prinsipper for IT-sikkerhet mellom kjernetjenester, nettverk, dataflyt, datalagring, skyløsninger og identitetstjenester (IAM/IGA)
 • Deltakelse i IFEs virtuelle sikkerhetsorganisasjon for digital sikkerhet under CISO
 • Bidra til optimalisering og forvaltning av risikobilde innenfor digital sikkerhet inn mot sentrale risikostyrings prosesser i IT-avdelingen og i IFEs organisasjon som helhet
 • Støtte ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner innenfor digital sikkerhet
 • Delta i anskaffelsesprosesser for å ivareta kvalitetssikring av leverandørenes IT-løsninger sett opp mot IFEs sikkerhetsprinsipper

Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning på masternivå innen IT eller IT-sikkerhet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Interesse for drift, forvaltning og design av sikkerhetsløsninger
 • God kunnskap om kritiske komponenter i en hybrid IT-infrastruktur, systemarkitektur og IT-sikkerhetsarkitektur
 • Erfaring med IT-sikkerhetsarbeid som en del av systemutvikling er ønskelig
 • Kjennskap til ISO27001/2 og NSMs Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring
Det er viktig at du fungerer som en endringsagent for nytenkning og evner å kommunisere med både tekniske og ikke-tekniske personer. Du evner å være styrende, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert. I denne rollen er det er sentralt at du trives med å være en synlig representant for selskapet og våre verdier, samt IT løsninger både internt og eksternt.

Arbeidssted: Kjeller.

Rollen er organisert i avdeling IKT og rapporterer til CIO.
Sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/NS er en forutsetning for å inneha rollen.
Les mer her for å se om du oppfyller kravene for sikkerhetserklæring.

About the employer

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.

Our consultants

Jonas Rambæk

Partner

Christoffer Røstad

Rådgiver

Vilde Hoff Klungerbo

Rekrutteringsassistent