Er du Statnett sin nye reindriftskoordinator?

Er du Statnett sin nye reindriftskoordinator?

Key information

Job title:
Reindriftskoordinator
Employer:
Statnett SF
Place:
Alta
Application deadline:
06.08.2024

Contact consultant

Christoffer Røstad

Rådgiver

Vil du være med på å forme fremtiden og sørge for et mer bærekraftig samfunn? Statnett har en ambisiøs strategi om å bidra til nullutslipp i 2050 ved å legge til rette for ny grønn verdiskapning.

Statnett har store stasjon og kraftledningsprosjekter i områder hvor samisk reindrift er en sentral rettighetshaver og vi har behov for reindriftskoordinatorer som kan sikre gode medvirkningsprosesser

Som reindriftskoordinator vil du ha tett dialog med reindriften i forbindelse med utvikling av prosjekter, i anleggsfasen og etter at anlegget er satt i drift.
Reindriftskoordinatoren vil være kontaktpunktet mot reindriftsnæringen og har ansvar for å legge til rette for meningsfull dialog og sikre at reinbeitedistriktene har god anledning til medvirkning og gi innspill på løsninger som foreligger, inkludert traseer, masteplasseringer, anleggsgjennomføring og drift.

Du blir en del av et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø. Hos oss er et positivt og støttende arbeidsmiljø essensielt og vi legger stor vekt på samarbeid. Stillingene er plassert i seksjon for miljø og tillatelser i Statnett.

Stillingene kan ha arbeidssted ved et av våre kontorer i Alta, Trondheim eller Bjerka. Et av Statnetts andre oppmøtesteder i Nordland kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Være kontaktpunkt mot reindriftsnæringen gjennom planlegging, anleggsgjennomføring og drift av Statnetts anlegg
 • Legge til rette for og gjennomføre dialog mellom reindriftsnæringen og Statnett, inkludert bistand ved drøftelser om minnelige løsninger
 • Bistå både i utbyggingsprosjekt og i drift slik at nødvendige hensyn til reindriften blir i varetatt
 • Være bindeledd mellom byggherre, entreprenør og reindriftsnæringen
 • Andre relevante arbeidsoppgaver kan påregnes
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til reindriftens utøvelse og organisering
 • Det vil være fordel med kunnskap innen anleggsbransjen
 • Beherske relevante IT-verktøy
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Det er en fordel dersom man behersker samisk språk og engelsk muntlig og skriftlig 
 • Må ha relevante førerkort (personbil, snøscooter, ATV etc.)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Sterk evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner
 • Dyktig til å finne praktiske og effektive løsninger
 • Arbeider strukturert og systematisk
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr

 • Muligheter til å jobbe med kritisk samfunnsoppgave og mot det grønne skiftet
 • Utviklingsmuligheter og interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Muligheten til å jobbe hjemmefra
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Firmahytter, trimrom og bedriftsidrettslag

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
   

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi tilrettelegger for utvikling, vekst og gode prestasjoner
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Søknader behandles fortløpende. 

About the employer

Vårt oppdrag er å sikre at strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Our consultants

Christoffer Røstad

Rådgiver

Jonas Rambæk

Partner

Apply to the position