HR-leder

HR-leder
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
HR-leder
Employer:
Kulturdirektoratet
Place:
Oslo
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Kristine Sandstå

Partner

Om stillingen

Som HR-leder i Kulturdirektoratet vil du være en viktig bidragsyter i utøvelsen av vår nye strategi. Du får en sentral rolle i utviklingen av organisasjonen, vår kompetanse og vår organisasjonskultur. Du får mulighet til å arbeide både strategisk og operativt. Som HR-leder får du også ansvaret for personal- og lønnspolitikk, lønn, partssamarbeid, kriseberedskap, HMS og driften av våre lokaler. I seksjonen får du seks engasjerte og kompetente kolleger som trives godt med hverandre og ansvarsområdene i seksjonen.

Seksjon for HR og drift er del av avdeling for virksomhetsstyring. Avdelingen har ansvar for strategisk og operativ virksomhetsstyring, og gir faglig støtte til øvrige avdelinger og seksjoner innenfor arbeidsområdene HR, digitalisering, forvaltning og økonomi. Som HR-leder samhandler du med alle lederne og du er en viktig del av ledergruppen i avdelingen.

Arbeidsoppgaver 

 • Legge til rette for god ledelse og koordinering av direktoratets HR-arbeid
 • Jobbe målrettet med ledelse-, kompetanse- og kulturutvikling
 • Ivareta og utvikle Kulturdirektoratets oppgaver innen rekruttering, lønn, HMS og kontordrift
 • Bidra til gode omstillings- og endringsprosesser
 • Ivareta arbeidsgiverrollen, medbestemmelse og samarbeid med fagforeninger samt samarbeidet med AMU og vernetjenesten
 • Personal- og budsjettansvar for seksjonen

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner 

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Bred erfaring fra fagområdet
 • Erfaring fra utviklingsarbeid
 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende rolle

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til statlig regel- og avtaleverk

Personlige egenskaper - vi ser for oss at 

 • Du er en motiverende og raus leder som viser tillit til dine medarbeidere
 • Du har god gjennomføringsevne og skaper resultater sammen med andre
 • Du har god evne til helhetlig og strategisk tenkning
 • Du har god rolleforståelse
 • Du har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle et mangfoldig kunst- og kulturliv i hele landet.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø.
 • Et godt og ivaretakende arbeidsmiljø,  med gode kolleger som er nysgjerrig på ulike perspektiver og erfaringer.
 • Gode velferdsordninger (filmkveld, sangkor, fag på fredag, mv) og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling

Stillingen er plassert i stillingskode 1211 seksjonssjef med lønn fra kr 814 500 - 950 000 pr. år etter Statens lønnsregulativ og Kulturdirektoratets lønnspolitikk. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.

Annet 

Kulturdirektoratet er en inkluderende arbeidsplass, og ønsker å ansette flere personer som bidrar til utvikling av mangfold hos oss. Vi ønsker konkret å øke mangfold av innsikt, kunnskap, perspektiv og erfaringer for å bidra til mer mangfoldige og gode kunst- og kulturopplevelser for flere. 

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CVen til å søke, og tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte.  Dersom vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli kalt inn til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav, og vi oppfordrer deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Disse opplysningene kan bli brukt anonymisert til statistikkformål som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Kulturdirektoratet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Har spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med Kristine Sandstå i Capus, tlf 977 29 641.

About the employer

Kulturdirektoratets visjon er et samfunn rikt på kunst og kultur, – der mangfoldige kunst- og kulturuttrykk skapes og hvor et bredt kunst- og kulturliv brukes av stadig flere. Kunst og kultur er viktige forutsetninger for demokratiet; gjennom kulturopplevelser styrkes fellesskapet i en stadig mer oppdelt offentlighet.

Vi er Kultur- og likestillingsdepartmentets fagetat for kultur. Vi utarbeider kunnskapsgrunnlag for og fremmer forslag til utvikling innen politikkområder. Vi forvalter tilskudd til kultursektoren og er sekretariat for Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Kulturrådet, som forvalter Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er også nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

Vi er ca. 140 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Våre verdier er; åpenhet – integritet – nysgjerrighet.

Hos oss vil du være med å bidra til at Norge blir rikt på kunst og kultur. Du vil få meningsfylte oppgaver i et kompetent og mangfoldig miljø. Vi ser etter deg som ønsker en utfordring, ser muligheter, bidrar med nye perspektiver og brenner for at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.

Les mer om oss på våre nettsider www.kulturdirektoratet.no

Our consultants

Kristine Sandstå

Partner