IFE ser etter en løsningsarkitekt!

IFE ser etter en løsningsarkitekt!
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Løsningsarkitekt
Employer:
Institutt For Energiteknikk (IFE)
Place:
KJELLER
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Christoffer Røstad

Rådgiver
IFE er inne i en periode med en omfattende satsing på digitalisering av virksomheten, og ser etter en løsningsarkitekt for å hjelpe oss på veien. Løsningsarkitekten vil være en viktig premissgiver for tekniske veivalg og fremtidens IKT-arkitektur i IFE. Som løsningsarkitekt i IFE vil du være involvert i alle deler av prosessen med etableringen av nye løsninger – fra idefasen, evaluering, utvikling og forvaltning. Du vil bidra med å utarbeide målbilder og prinsipper som ivaretar IKT-strategien og sørge for at IFE når sine strategiske mål.

Arbeidsoppgaver:
 • Være en premissgiver for IKT-arkitektur på IFE og sørge for at premissene videreutvikles for å understøtte organisasjonens behov for digitalisering.
 • Ansvar for å etablere og evaluere arkitektur i forbindelse med kravstilling eller utviklingsfasen
 • Bidra til å utarbeide IKT-arkitekturmålbilder og -prinsipper som ivaretar IKT-strategien og IFEs strategiske mål.
 • Bidra med å etablere og forvalte prosesser for arkitekturstyring som ivaretar smidige, raske og dynamiske forhold til organisasjonen.
 • Etablere og utøve arkitekturfunksjonen som en teknologirådgiver ovenfor IKT og organisasjonen for øvrig, og bidra til innovasjon gjennom forslag til prosessforbedring og forretningsutvikling der teknologi er en forutsetning.
 • Bidra til ROS-prosesser og aktivt melde fra om kritiske sikkerhetsmessige avvik eller risikoer.
 • Bidra til å vedlikeholde et totalbilde (nåsituasjon) av IFEs arkitektur, herunder forretning-, applikasjon-, informasjon- og teknologiarkitektur.
 • Bidra til overordnet kompetanseplanlegging for IKT og organisasjonen forøvrig på bakgrunn av arkitekturmålbilder.
 • Bidra til vedlikehold av gjeldende styringsdokumenter for å sikre ivaretakelse av arkitekturprinsipper.
Kvalifikasjoner:
 • Utdanning på bachelornivå innen IKT
 • God forståelse for og arbeid med full stack arkitektur, og erfaring innen teknisk arkitektur og informasjonsarkitektur
 • Erfaring med valg og vurdering av teknologiløsninger mot krav- og verdispesifikasjon samt leverandøroppfølging
 • God forståelse for og erfaring med smidig utviklingsmetodikk, DevOps, lean-prinsipper og autonome/tverrfaglige team
 • Forståelse og engasjement for brukerorientert utvikling (Design Thinking) er en fordel
 • Kjennskap til TOGAF, Zachman eller tilsvarende rammeverk for virksomhetsarkitektur er en fordel.
 • Kjennskap til ITIL er en fordel
 • Ha interesse for å holde seg oppdatert med ny teknologi og aktivt søke inspirasjon og kunnskap om nye løsninger.
 • Sikkerhetsklarering inntil nivå Hemmelig/NS
Personlige egenskaper:
 • Gode analytiske egenskaper
 • Resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsevner, og kan relatere IKT-teknologi og -tjenester til forretningsmessig verdi
 • Være tillitsfull og en god relasjonsbygger, med god forretningsforståelse
 • Være en endringsagent for nytenkning og ha evne til å kommunisere både med tekniske- og ikke-tekniske personer.
 • Være en synlig representant for IFE, IFEs verdier og IKTs løsninger og visjoner både internt og eksternt.

 

About the employer

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.

Our consultants

Jonas Rambæk

Partner

Christoffer Røstad

Rådgiver