NND søker senior-/spesialrådgiver samfunnskontakt!

NND søker senior-/spesialrådgiver samfunnskontakt!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Senior-/spesialrådgiver samfunnskontakt
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Er du dyktig til å bygge og ivareta relasjoner, samtidig som du vil bidra til et viktig samfunnsoppdrag? Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er ansvarlig for nedbyggingen av de anlegg som har blitt brukt i Norges historiske atomforskningsprogram. Det er et komplekst og svært viktig oppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat etablert i 2018 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Et suksesskriterie for at NND skal fullføre nedbyggingen er at vi evner å drive relasjonsskapende arbeid mot definerte målgrupper og interessenter. Derfor søker vi nå deg som ønsker å delta i vårt samfunnsoppdrag og bidra til at vi fortsetter å være en trygg, troverdig og ansvarlig organisasjon.

Som samfunnskontakt får du tilrettelegge for en god relasjon mellom NNDs fagmiljøer og samfunnet rundt oss. I tillegg vil du delta med kommunikasjonsoppgaver i våre mange spennende prosjekter. I sektor kommunikasjon jobber vi hver dag for at NND skal oppfattes som en trygg, troverdig og ansvarlig organisasjon. Dette gjør vi ved å samordne og sikre åpen og troverdig kommunikasjon med medarbeidere, media, departement og andre interessenter i samfunnet.

Sammen med NNDs og IFEs fagressurser har sektor kommunikasjon ansvar for etatens omdømme. Denne oppgaven tar vi oss av gjennom å strukturere og langsiktig bygge gode relasjoner med samfunnet rundt oss. Du blir en del av en kompetent og ambisiøs kommunikasjonsavdeling som bistår med strategisk og operativ kommunikasjon. Er du en inkluderende kommunikator med evne til å formidle kompliserte saker på en enkel, korrekt og tillitsskapende måte? Motiveres du av å jobbe i virksomheter med et viktig samfunnsoppdrag? Vi ser frem til å motta din søknad.

Stillingen rapporterer til sektordirektør kommunikasjon.

Hva vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger. Videre tilbyr vi:

 • Arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 553 500,- til kr. 714 000,- eller spesialrådgiver, stillingskode 1220 i lønnsspennet fra kr. 839 900,- til kr. 911 700,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet.  For spesielt kvalifiserte søkere til stillingen som seniorrådgiver kan høyere lønn vurderes.  

I denne stilling møter du mennesker med mange forskjellige samfunnsoppgaver. Din erfaring med å arbeide i komplekse sammenhenger samt med tunge og respekterte samfunnsaktører avgjør hvor godt du kan fungere og dermed også din stillingstittel.  

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Noe reisevirksomhet må påregnes.

       

Arbeidsoppgaver

En viktig del av denne rollen vil være å planlegge, utføre og dokumentere arbeid med NNDs interessegrupper. Du vil gjøre dette ved å drive samarbeid med ulike NGO-grupper, drive oppsøkende virksomhet mot eksempelvis skoler og interessegrupper som ønsker informasjon om NND, i tillegg til å bidra på rekrutteringsmesser og liknende. Videre vil du kunne få bryne deg på mange andre interessante oppgaver som:

 • Deltakelse i planlegging, gjennomføring og dokumentering av møter og høringer som kreves i forskjellige planprosesser 
 • Bidra med kommunikasjonsarbeid i NNDs prosjekter
 • Bistå med å veilede lærlinger og praktikanter
 • Produsere materiale for publisering på NNDs kanaler
 • Bistå med innholdsproduksjon ved krise- og beredskapssituasjoner
 • Bistå i annet forefallende arbeid innenfor kommunikasjonsfeltet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagområder - relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsbakgrunn
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med relasjonsbygging og samarbeid i komplekse beslutningsmiljøer

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring fra kommunikasjon innenfor lignende komplekse fagområder med høy samfunnsinteresse
 • Erfaring med å bistå ved gjennomføringen av offentlige planprosesser
 • Erfaring fra frivillig eller politisk arbeid
  

Personlige egenskaper

 • Det er naturlig for deg å bli kjent med nye mennesker og du oppleves som sosial og omgjengelig
 • Du har en iboende nysgjerrighet og trives med kontinuerlig læring
 • Du har gode samarbeidsevner og er sterk organisatorisk
 • Du er kreativ og ser løsninger innenfor ditt fagfelt
 • Du har en evne til å se helhetlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt. Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og forutsetningen for ansettelse er at bakgrunnssjekken er uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 

Noe for deg?  
Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med sektordirektør kommunikasjon Martin Andreasson på tlf. +47 977 22 001 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Sondre Kjelsrud på tlf. +47 986 52 622. 

About the employer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Steinar Nilsen
Partner